PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROKURATURA OKRĘGOWA W GORZOWIE WLKP.


Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia." Konstytucja RP art.87

PROKURATURA OKRĘGOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7392 010           Fax 95 7392 005
sekretariat (at) prokuratura-gorzow.pl
www.prokuratura-gorzow.pl

 

NIP: 599-117-00-35

 

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury interesantów przyjmują kierownicy jednostek, ich zastępcy, wyznaczeni prokuratorzy oraz pracownicy sekretariatów.

Prokuratura obejmuje swoim zakresem działania Prokuratury Rejonowe w: Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Słubicach, Sulęcinie oraz Strzelcach Krajeńskich.

 

Numery kont bankowych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

Konto dochodów (opłata za kserokopię akt)

82 1010 1704 0009 2522 3100 0000

 

Konto sum depozytowych (wpłata poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucje, wadia)

71 1010 1704 0009 2513 9120 0000

 

Konto do zwrotu zaliczek komorniczych

35 1010 1704 0009 2522 3000 0000

 

NBP O/O Zielona Góra

Kasa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim jest czynna w godzinach od 08:00 do 14:00