PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Prokuratura Rejonowa w Słubicach

 

 

PROKURATURA REJONOWA W SŁUBICACH
ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 69-100 Słubice
tel. 95 7584 021           Fax 95 7581 825
rejon.slubice@prokuratura-gorzow.pl
www.prokuratura-gorzow.pl

 

Prokurator Rejonowy - Małgorzata Fila

Z-ca Prokuratora Rejonowego - Wojciech Kwiek


Prokuratura Rejonowa w Słubicach obejmuje swoim zakresem działania miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice.

 

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3.2017 Prokuratora Rejonowego w Słubicach z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach
informuje się ,że:
 
Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego oraz prokuratorzy dyżurni przyjmują interesantów , w tym w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 13:00 a w poniedziałki w godzinach 12:00 - 17:00.
 
Obowiązek przyjmowania interesantów spoczywa na prokuratorze pełniącym dyżur o ile charakter sprawy nie wymaga jej rozpoznania przez kierownika jednostki.
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 15:00 - 17:00 odbywają się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.
 
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.