PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Rys historyczny

Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. utworzona została w dniu 30 maja 1975 roku. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmowała: - PR w Gorzowie Wlkp., - PR w Choszcznie, - PR w Międzyrzeczu, - PR w Myśliborzu, - PR w Słubicach, - PR w Strzelcach Krajeńskich.

Pełnomocnikiem Prokuratora Generalnego PRL do zorganizowania Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. był Władysław Tokarski. Na tymczasowe miejsce urzędowania Prokuratury Wojewódzkiej przeznaczono kilka pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego, a od 1 kwietnia 1976 roku do dzisiaj siedzibą Prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim jest budynek przy ul. Moniuszki 2. 1 stycznia 1999 roku w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju zmianie uległa nazwa Prokuratury Wojewódzkiej na Prokuraturę Okręgową.

Obecnie Prokuratura Okręgowa obejmuje swoim zakresem działania:

- Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp.,
- Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu,
- Prokuraturę Rejonową w Słubicach,
- Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Krajeńskich,
- Prokuraturę Rejonową w Sulęcinie.

W chwili obecnej Prokuratura Okręgowa oraz Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. urzędują w nowoczesnym obiekcie, uzyskanym w wyniku dokonanej w latach 2003-2005 rozbudowy i modernizacji dotychczasowej siedziby.