PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

05.11.2018 - Ogłoszenie o naborze

Gorzów Wielkopolski,  05 listopada 2018 r.

PO IV WOS 1112.10.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zatrudnienia na stanowisku sekretarza w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. (umowa o pracę na czas określony - w ramach zastępstwa) wytypowana została pani Izabela Werstak.

 

2018.10.31 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.9.2018

liczba etatów:                     - 1 etat

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

2018-10-22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sekretarza

PO IV WOS 1112.10.2018

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór

na wolne stanowisko   s e k r e t a r z a  

(umowa o pracę na czas określony - w ramach zastępstwa)

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1,0.

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko eksperta ds analiz finansowo - skarbowych i ekonomicznych

PO IV WOS 1111.6.2018

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko eksperta ds analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych.

 

 

W dniu 4 października 2018 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ? stanowisko eksperta

Gorzów Wlkp., 24   września 2018 r.

PO IV WOS 1111.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – stanowisko eksperta

 

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2018-09-12 ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.6.2018                                             Gorzów Wlkp., dnia 12 września 2018 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na stanowisko eksperta ds analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych,  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 1. Marcin Ulatowski,
 2. Konrad Kuś,
 3.  Robert Szpila,
 4. Aldona Paluch.

2018-08-09 Konkurs na staż eksperta

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

 

sygnatura konkursu:       - PO III K 1111.6.2018

liczba etatów:             - 1 etat

stanowisko docelowe: - ekspert ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.).

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ PROKURATUR REJONOWYCH W SŁUBICACH I GORZOWIE WLKP.

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

INFORMACJA

O  WYNIKACH  KONKURSU  NA  STANOWISKA  ASYSTENTA  PROKURATORA  PROKURATURY  OKRĘGOWEJ                                                        W  GORZOWIE WLKP. ORAZ PROKURATUR REJONOWYCH W SŁUBICACH I GORZOWIE WLKP.

 

2018-07-25 III etap konkursu na stanowiska asystentów prokuratora

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

 


OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


I. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach:

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach

 

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Słubicach:

ZMIANA W OGŁOSZENIU Z DNIA 11 CZERWCA 2018 ROKU O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

Gorzów Wielkopolski, 20 czerwca 2018 roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

ZMIANA W OGŁOSZENIU Z DNIA 11 CZERWCA 2018 ROKU

O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA

W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

 

 

Informuję, że w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora, na które ogłoszono konkurs, wynosi 2 (dwa).

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

Gorzów Wielkopolski,    11 czerwca 2018roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.5.2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA

W OKRĘGU PROKURATURY GORZOWSKIEJ

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2017.1767 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich. obwieszczenie.pdf

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2017 r.  

PO IV WOS 1111.8.2017

 

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. komisja konkursowa, po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach wybrała:

 

Panią Annę Najder.

 

 

 

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

 

Panią Annę Gieradę.

 

 

                                                                                  PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                         Agnieszka Leszczyńska

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2017 r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowani zostali niżej wymienieni kandydaci:

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., 30 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

Ogłoszenie - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.246 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.8.2017

liczba etatów:                     - 1 etat

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Rejonowa w Słubicach

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Załącznik nr 1

       PO IV WOS 1111.6.2017

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

 

W dniu 13 września 2017 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich wybrała:

 

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia       września 2017 r.

 

PO IV WOS 1111.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., 28 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

04.08.2017 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

 

sygnatura konkursu:          - PO IV WOS 1111.6.2017

liczba etatów:                     - 0,5 etatu

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                     - Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.246 ze zm.).

 

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r.
Poz. 763
 
OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
 
z dnia 20 lipca 2017 r.
 
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKA ASYSTENTA PROKURATORA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski,    15 maja 2017roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

INFORMACJA

O  WYNIKACH  KONKURSU  NA  STANOWISKA  ASYSTENTA  PROKURATORA  PROKURATURY  OKRĘGOWEJ
W  GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

I.                    Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz uzyskane wyniki:

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 26 kwietnia 2017roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

 

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

I.                    Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

2017-04-12 Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowiska asystentów prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski,    24 lutego 2017roku

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Liczba wolnych stanowisk - 4

Informacja o wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp.  24 listopada 2016 r.

 

PO III K 1111.12.2016

 

Informacja

o wolnym stanowisku asesorskim

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku asesora proszone są o złożenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

niżej wymienionych dokumentów:

KOMUNIKAT

Gorzów Wielkopolski,  24 października 2016r.

PO III K 1110.19.2016

 

KOMUNIKAT

 

            Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie poszukuje osoby z wykształceniem min. średnim, bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, chętnej do odbycia 3-miesięcznego stażu w prokuraturze ze skierowania PUP.

KOMUNIKAT

Gorzów Wielkopolski,  04 października 2016r.

PO III K 1110.16.2016

 

KOMUNIKAT

 

            Zakończono rekrutację na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

            Na powyższe stanowisko zatwierdzono Pana Mariusza Stolarka.

 

 

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 

Andrzej Wieczorek

OGŁOSZENIE o drugim etapie naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 Gorzów Wielkopolski., dnia 09 września 2016 roku

     III K 1110.16.2016

 

OGŁOSZENIE

o drugim etapie naboru na wolne stanowisko kierowcy

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. informuje, że do drugiego etapu naboru zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO III K 1110.12.2016

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

OGŁOSZENIE Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko - k i e r o w c y

Gorzów Wielkopolski,  18 sierpnia 2016r.

III K 1110.16.2016

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór

na wolne stanowisko - k i e r o w c y

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1,0.

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

PO III K 1110.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko

analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia  25 lipca  2016 r.

       PO III K 1110.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko analityka kryminalnego zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2016.06.01 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz.1241 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

INFORMACJA w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 1 kwietnia 2016roku

Konkurs Nr: po I K 1110.10.2016

 

INFORMACJA

 

w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. informuje, że ogłoszony 31 marca 2016 roku konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. został anulowany.

 

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej wykonujący zadania Prokuratora Okręgowego

Wojciech Szcześniak

Informacja o wolnych etatach asesorskich w okręgu prokuratury gorzowskiej

Gorzów Wlkp.  25 stycznia 2016 r.

PO I K 1111 2.2016

 

Informacja

o wolnych etatach asesorskich

w okręgu prokuratury gorzowskiej

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje dwoma wolnymi etatami asesorskimi w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

2015-12-17 Informacja o wolnym etacie asesorskim

Gorzów Wlkp.  17 grudnia 2015 r.

I K 1111/ 17 /15

 

Informacja

o wolnym etacie asesorskim

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

2015-10-13 LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ

    I K 1110/28/15

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

W dniu 12 października 2015 r. Komisja Konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała
Panią Zuzannę Matykiewicz.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski., dnia 30 września 2015 roku

      I K 1110/28/15

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski., dnia 18 września 2015 roku

 I K 1110/28/15

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Do drugiej części II etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

 

08.09.2015 - ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

   I K 1110/28/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do pierwszej części II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

02 lipca 2015r. - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

I K 1110/9/15

 

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 I.K.1110/20/15

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2015 r.

I K 1110/9/15

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 28 maja 2015r.

I K 1110/20/15

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

                                                                                        Gorzów Wielkopolski, dnia  18 maja 2015 r.

 I K 1110/20/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia  18 maja 2015 r.

   I K 1110/9/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu

na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym
w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

2015.04.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - KASJER

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: kasjer w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

2015.04.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Inspektor

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: inspektor w Wydziale I Organizacyjnym

Odwołanie konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 30 marca 2015r.

I K 1110/25/14

Odwołanie konkursu

na stanowisko księgowego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

            W związku z reorganizacją pracy w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym odwołuję ogłoszony w dniu 16 stycznia 2015r. konkurs na stanowisko: księgowy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak        

2015-03-09 - LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

                                                                                                                               Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r.

            I K 1110/31/14

 

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

            W dniu 5 marca 2015 roku Komisja Konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich wybrała Panią Irminę Dranczarek.

 

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

 1. Panią Katarzynę Szymczak 
 2. Panią Joannę Szymańską

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak      

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2015 r.

 

 

 

I K 1110/31/14

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

                              

1.     Irmina Dranczarek

2.     Katarzyna Szymczak

3.     Joanna Szymańska                       

2015-02-20 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Konkurs Nr : I K 1110/ 8 /15

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 100c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2011.210.1257):

2015.02.06 - ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski, dnia  6 lutego 2015 r.     

I K 1110/31/14

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

2015.01.30 - INFORMACJA o wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2015 roku

Konkurs Nr: I K 1110/ 26 /14

 

INFORMACJA

o wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej

w Gorzowie Wlkp.

 

16.01.2015 r. - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wlkp., dnia  16 stycznia 2015r.

 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2015 roku

Konkurs Nr: I K 1110/ 26 /14

 

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

- lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Konkurs Nr : I K 1110/ 26 /14

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 100c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2011.210.1257):

2014-10-31 LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PR W SULĘCINIE

  LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

 

 

            W dniu 27 października 2014 roku komisja konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie wybrała

 

Panią Żanetę Blicharz, która uzyskała ocenę  - 8,5 pkt w skali punktowej od 1 do 10.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

Gorzów Wielkopolski., dnia 16 października  2014 roku

      I K 1110/17/14

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

 

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci, którzy w etapie II otrzymali ocenę powyżej 8 punktów, na 10 możliwych do uzyskania, tj.: 

                                    

 1. Magdalena Furdyna – 9,75 pkt        
 2. Justyna Nykiel – 9,125 pkt   
 3. Agnieszka Łukasiewicz – 8,75 pkt     
 4. Żaneta Blicharz – 8,5 pkt                 
 5. Katarzyna Szymczak – 8,25 pkt                              

Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

I K 1110/17/14

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

 

Komisja konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2014-07-02 STAŻ URZĘDNICZY W PR SULĘCINIE

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

LISTA KANDYDATÓW WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

      I K 1110/20/13

 

LISTA KANDYDATÓW          WYBRANYCH NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

            W dniu 27 listopada 2013 roku komisja konkursowa po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała

 

- Panią Alicję Kleczewską – liczba uzyskanych punktów 72

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP. WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW

                                                                                                        

Gorzów Wielkopolski., dnia 15 listopada  2013 roku

      I K 1110/20/13

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW:

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

    I K 1110/20/13

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO DRUGIEJ CZĘŚCI II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW:

2013-10-16 II etap konkursu na staż urzędniczy

      I K 1110/20/13

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do pierwszej części II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

2013-10-16 Do zapoznania się dla kandydatów na staż urzędniczy

Zarządzenie Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – do zapoznania dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

treść w załączniku konkurs.tif

Informacja - III etap konkursu na staż urzędniczy

I K 1010/8/13

I N F O R M A C J A

         Uprzejmie informuję, iż ogłoszenie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., z uwagi na nieobecność Prokuratora Okręgowego, nastąpi do dnia 24 września 2013r.

 

Sekretarz Komisji

Joanna Szymańska

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

I K 1110/8/13

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu

konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym, wraz ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.Nr 21, poz.129 ze zm.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

2013-07-23 Konkurs na st. inspektora w WBA lista

 

      I K 1110/8/13

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

2013-07-23 Konkurs na st. inspektora w WBA kolejne etapy

I K 1110/8/13

 

I N F O R M AC J A

 

o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu

 

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

sygnatura konkursu:          - I.K.1110/ 8 /13

liczba stanowisk:                - 1  (1,0 etat)

stanowisko docelowe         - inspektor w wydziale budżetowo-administracyjnym

miejsce pracy:                     - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

      I K 1110/6/13

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Wyniki konkursu znajdują się poniżej.

2013-04-25 Ogłoszenie inspektor ds obronnych

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

sygnatura konkursu:          - I.K.1110/ 6 /13

liczba stanowisk:                - 1  (0,5 etatu)

stanowisko docelowe         - inspektor do spraw obronnych

miejsce pracy:                     - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

Ogł asystent 2013-04-18

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 kwietnia 2013 roku

Konkurs Nr : I K 1110/ 2 /13

OGŁOSZENIE

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Konkurs Nr : I K 1110/ 2 /13

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

I.                  Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – 1,0 etat.