PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2017

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów i asesorów Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz podległych jednostek organizacyjnych, tj. Prokuratur Rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich oraz Sulęcinie, co do których Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim nie podjął decyzji o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" (art. 104§7 ustawy Prawo o prokuraturze).
 
Poniższe oświadczenia o stanie majątkowym złożone i opublikowane zostały zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad składania oświadczeń majątkowych wydanym na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t.).
 
Wyłączenia jawności danych, o których mowa w art. 104§7 ustawy Prawo o prokuraturze, tj. danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości, dokonała na podstawie cyt. wyżej zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2018 r. kierownik kancelarii tajnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Anna Chrzanowska (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U.2016.1764 j.t. z późn.zm.). 
 
 

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PROKURATORA - Przejście w stan spoczynku

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego: 
 
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim:
Halina Mikołajczuk (przejście w stan spoczynku)

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2016

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.
 
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 w/w zarządzenia).
 
Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego: 
 
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim:
Leszczyńska Agnieszka*
 
Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim:
Jarocki Paweł*
Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu:
Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie:
 
* na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim podjął decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby spowodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych - art. 104 § 7 ustawy Prawo o Prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177)

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2015

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.
 
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 w/w zarządzenia).
 
Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego: