PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-11-15 Zapytanie ofertowe - paczki świąteczne

PO VII WB 262.38.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wlkp., dnia 07 listopada 2018 r.

PO VII WB 262.33.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.34.2018 na  dostawę i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13A.

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Diuna Ginter Iwona Chwalęcice ul. Osiedlowa 9; 66-415 Kłodawa z wartością brutto 9 963,00 zł.

 


 inf_PO_VII_WB_262332018.pdf      Informacja

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na zakup sprzętu informatycznego zgodnie ze specyfikacją

Gorzów Wlkp., dnia 02 listopada 2018r.

PO VII WB 262.33.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.33.2018 na zakup następującego sprzętu informatycznego:

 1. Komputer stacjonarny Fujitsu D558                                     – 8 szt.
 2. Monitor IYAMA 21,5 XB2283HSU-B1DP                         – 8 szt.
 3. Notebook Dell Vostro                                                           – 3 szt.
 4. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016               – 8 szt.

zgodnie z  załączoną specyfikacją

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 października 2018 r.

  PO VII WB 262.34.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz.1986./  na dostawę i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13A.

Winny one spełniać warunki określone w §6 ust.4 Zał. nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej…(Dz.U nr 14 z 2011 r. poz.67).

Termin realizacji wynosi do 30 dni od podpisania umowy (zamówienia).

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

2018-10-19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.30.2018 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na Potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO PO VII WB 262.33.2018

 

Gorzów  Wlkp., dnia 19 października 2018r.

  PO VII WB 262.33.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 09 października 2018r.

PO VII WB 262.26.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.26.2018 pod nazwą „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Firma Handlowo- Usługowa PRO MORTE  Barbara Wojtuściszyn, ul. Żwirowa 19e, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 4080,00 zł.

 


 inf_PO_VII_WB_262262018.jpg      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 09.10.2018 r.

PO VII WB 262.30.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 28 września 2018r.

PO VII WB 262.27.2018
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.27.2018 pod nazwą "Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Działalność Usługowa Marcin Ralko, ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk, z wartością brutto 43675,20 zł.

  inf_PO_VII_WB_262272018.jpg      Informacja

2018-09-25 Zapytanie ofertowe pn. "Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich"

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 września 2018 r.

PO VII WB 262.27.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1 579 ze zm.).

 

2018-08-06 Wybór oferty

Nr sprawy: PO VII WB 262.24.2018


 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania      PO VII WB 262.24.2018 pod nazwą „Dostawa i montaż klimatyzatora w pok. nr 11 PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy NIX Marcin Graczyk z kwotą brutto 4.059,00 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 23.07.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.23.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.23.2018 pod nazwą „Dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie ul. Plac Kościelny 1” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy Tele-Horn Jerzy Hornowski Gorzów Wlkp. z kwotą brutto 6.432,90 zł. dokumentacja_PO_VII_WB_262232018.pdf      Dokumentacja

 inf_PO_VII_WB_262232018.pdf      Informacja

 wniosek_PO_VII_WB_262232018.pdf      Wniosek

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: Dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

PO VII WB 262.23.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

Dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1.

 

lp. oferty

wg. kolejności

wpływu

Nazwa oferenta

Nazwa oferowanej centrali

   Wartość ofert brutto wg. wariantów

Okres gwarancji

uwagi

zakup jednorazowy

dzierżawa 12 m-cy z wykupem

dzierżawa 24 m-ce z wykupem

dzierżawa 36 m-cy z  wykupem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.07.2018r.

  PO VII WB 262.23.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579 ze zm./  na dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, w następujących wariantach:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 19.06.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.22.2018 pod nazwą „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” 

zapytanie ofertowe - Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2018 r.

PO VII WB 262.22.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

2018-05-17 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia
w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych.

2018-05-16 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 16.05.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.15.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego przedłuża termin składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.15.2018 pod nazwą „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” do dnia 18.05.2018 r.

2018-05-16 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 09.05.2018 r.

PO VII WB 262.15.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 11.04.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.13.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.13.2018 pod nazwą „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski z kwotą brutto 130.851,80 zł. inf_PO_VII_WB_262132018.pdf      Informacja

zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.04.2018 r.

PO VII WB 262.13.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

 1. Zamówienie dotyczy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia dostaw: 16.04.2018 r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu - zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi
  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiającego, a także prognozowaną ilość dostarczanych materiałów eksploatacyjnych zawiera załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych jakościowo równoważnych (zamienników) w tych pozycjach, gdzie wymaga materiałów oryginalnych. Materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne (zamienniki), muszą spełniać parametry nie niższe niż parametry producenta drukarek danego typu. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne będące przedmiotem dostawy były fabrycznie nowe, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnie z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 03.04.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

pytania i odpowiedzi do postępowania o sygn. PO VII WB 262.12.2018

Gorzów Wielkopolski, dnia 27.03.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyr

Gorzów Wlkp., 27.03.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.10.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.10.2018 pod nazwą Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy GRG Sp. z o. o. sp. k. z kwotą brutto 30.200,00 zł. inf_PO_VII_WB_262102018.pdf      Informacja

zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.03.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2018 r.

PO VII WB 262.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

PO VII WB 262.6.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) na  „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.” (PO VII WB 262.6.2018) najkorzystniejszą ofertę przedłożył Ośrodek Komputerowy „INFOSTIL” sp. z o.o. ;ul. Kombatantów 2; 66-400 Gorzów Wlkp. z ceną brutto 41 018,04 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.6.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1564, ze zmianami) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 15.01.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.53.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.53.2017 pod nazwą "Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy GOWTEL S. C. z kwotą brutto 89.500,00 zł i terminem realizacji 19 dni od dnia przekazania placu budowy. informacja_PO_VII_WN_262532017.pdf      Informacja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 05.01.2018 r.

PO VII WB 262.53.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru,  2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

2017-12-27 Zapytanie ofertowe

 PO VII WB 262.53.2017

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  dotyczącej wykonania zadania pn.:

„Remont instalacji:

1/ systemu sygnalizacji pożaru,

2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu,

3/ kontroli dostępu

w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup niszczarek firmy HSM

Gorzów Wlkp., 13.12.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.52.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.52.2017 pod nazwą „Zakup niszczarek firmy HSM” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski z kwotą brutto 18.991,20 zł. informacja_WB_262522017.pdf      Informacja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.12.2017 r.

 

 

 

PO VII WB 262.52.2017

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup niszczarek firmy HSM” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.52.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Zakup niszczarek firmy HSM - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Niszczarka firmy HSM B 22 – szt.9
 2. Niszczarka firmy HSM B 26 – szt.1
 3. Niszczarka Firmy HSM B32 – szt.2

2017-12-04 Wybór najkorzystniejszej oferty

Gorzów Wlkp., 04.12.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.49.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania        PO VII WB 262.49.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na które Zamawiający planował przeznaczyć 11.916,80 zł, jako jedyna spełniająca wymagania techniczne wybrana została oferta firmy Arcus S. A. z kwotą brutto 10.178,25 zł.

odpowiedzi na pytania - Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

Gorzów Wielkopolski, dnia 28.11.2017 r.

PO VII WB 262.49.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wlkp., 23.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.46.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.46.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy PUH Kaprys Krystyna Postemska z kwotą brutto 8.147,39 zł. informacja_WB_262462017.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - 1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.11.2017r.

 PO  VII WB 262.49.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki w poniżej lokalizacji:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 (II piętro).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 20.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy Multimedia Polska Biznes S. A. z kwotą brutto 13.917,26 zł. informacja_WB_262382017.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski, dnia 16.11.2017 r.

PO VII WB 262.46.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 15.11.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 17.11.2017 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PO VII WB 262.38.2017 po edycji

Załącznik nr 2

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZADANIA:

 

 „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 07.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 16.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia  06 listopada 2017 r.

PO VII WB 262.38.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1 579).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.39.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.39.2017 pod nazwą „Dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Zamawiający wybrał następujące oferty:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.41.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.41.2017 pod nazwą „Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem 

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

      PO VII WB 262.41.2017

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., 24.10.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.37.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.33.2017 pod nazwą Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana zostały poszczególne oferty:

1.      Net Complex – pozycja nr 12, z kwotą 12.656,70 zł brutto,

2.      P.I.E.S.E. GOBIT – pozycje nr 1; 2; 4; 5; 10, z kwotą 89.710,05 brutto,

3.      OK INFOSTIL pozycje nr 3; 6; 7; 8; 9; 11, 28.615,95 zł brutto.

Łączna kwota zamówienia: 130.982,70 zł brutto. informacja_WB_262372017.pdf      Informacja o wyborze

ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE - DZIERŻAWA 3 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH KSEROPIAREK

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.10.2017 r. 

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

na okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy – nie później niż 15 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

Gorzów  Wlkp., dnia 23.10.2017 r.

PO VII WB 262.41.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

ZAPYTANIE OFERTOWE - dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kseropiarek

Gorzów Wielkopolski, dnia 19.10.2017 r.

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., dnia 10.10.2017 r.

PO VII WB 262.37.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579) na dostawę sprzętu informatycznego według załączonego wykazu (zał. nr 1).

Oferty winny zawierać:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych produktów (koszt dostawy obciąża dostawcę),

b/ okres gwarancji

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 04.10.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.34.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.34.2017 pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy RODAN Sp. z o. o. z kwotą brutto 41.900,00 zł.

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

Gorzów Wlkp., 27.09.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.34.2017

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego na „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” poz. 51:

jest: Koperta LDS-200 MK biała;

winno być: Koperta LDS-220 MK biała.

2017-09-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 13.09.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.31.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.31.2017 pod nazwą Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy PHUP ZEMAR Sp. z o. o. z kwotą brutto 44.887,50 zł. informacja_20170914.pdf      Informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.09.2017 r. 

PO VII WB 262.31.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą "Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp."

Gorzów Wlkp., 02.08.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.”

Informacja o unieważnieniu postępowania PO VII WB 262.29.2017 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą "Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej"

Nr sprawy: PO VII WB 262.26.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania  PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy PUH AMBER Krzysztof Wolanicki z kwotą brutto 25.524,21 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 25.07.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.27.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.27.2017 pod nazwą „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy CK tonery Tomasz Wirecki z kwotą brutto 62.468,01 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 21.07.2017 r.

PO VII WB 262.29.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

2017-07-14 Zapytanie ofertowe: Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów

PO VII WB 262.26.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

2017-07-14 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W zapytaniu nie określono skali białości i gramatury papieru kserograficznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 10.07.2017 r.

PO VII WB 262.27.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 10.07.2017 r.

PO VII WB 262.28.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury

Gorzów Wlkp., dnia 09 czerwca 2017 r

 PO VII WB 262.22.2017

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z delegacją zawartą w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (lub w oparciu o jego wzór), w którym Zleceniobiorca określa miesięczne oraz półroczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia.