PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-09-21 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Gorzów Wlkp., 21.09.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 21.09.2018 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

Odpowiedzi na pytanie z dnia 18.09.2018 r. w postępowaniu pn. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 września 2018 r.   

PO VII WB 261. 9. 2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy P.z.p. pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 18.09.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści ogłoszenia o zamówieniu:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE na zadanie pn. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

na zadanie pn.

 

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DN. 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 1579 ZE ZM.) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000,00 EURO

 

Gorzów Wlkp.,  13 września  2018 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ZATWIERDZAM

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek

  ogloszenie_PO_VII_WB_26192018.pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

 zal_PO_VII_WB_26192018.zip      Załączniki do ogłoszenia