PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki pracy prokuratur okręgu gorzowskiego w roku 2011

W dniu 27.01.2011r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się roczna narada poświęcona wynikom pracy osiągniętym w roku 2011 przez prokuratury okręgu gorzowskiego.
W naradzie wzięli udział Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Waldemar Regulski, kierownictwo i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz szefowie prokuratur rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Sulęcinie.
W roku 2011 do prokuratur okręgu gorzowskiego wpłynęło łącznie 15 275 spraw. W  prowadzonych postępowaniach zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 9714 osobom. Ostatecznie aktem oskarżenia objęto 7308 podejrzanych. Ponad połowa z nich w uzgodnieniu z prokuratorem złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
W roku ubiegłym sądy rozpoznały sprawy 7804 oskarżonych, uznając winę 98,5 % z nich. Żaden z zapadłych przed sądem wyroków uniewinniających nie dotyczył osoby wobec której stosowano w postępowaniu przygotowawczym tymczasowe aresztowanie. Prokuratorzy skutecznie zaskarżali również orzeczenia sądowe albowiem sąd odwoławczy uwzględnił 72% złożonych apelacji.

Prokuratorzy rozsądnie i tylko w uzasadnionych przypadkach  wnioskowali o umieszczenie podejrzanych w areszcie śledczym o czym świadczy fakt, iż sądy uwzględniły 91% kierowanych przez prokuratora wniosków o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego.
Na poczet grożących podejrzanym kar finansowych w roku 2011 zabezpieczono ich majątek o wartości przekraczającej 19 000 000 zł.

Statystycznie każdy z prokuratorów w skali miesiąca miał do rozpoznania po 17 spraw.

Podsumowując naradę Prokurator Apelacyjny w Szczecinie oraz Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. pozytywnie ocenili wykonaną przez prokuratorów w ubiegłym roku pracę zwracając uwagę na to, by zważać na koszty prowadzonych postępowań oraz dążyć do poprawy osiągniętych wyników m.in. w zakresie zmniejszenia ilości spraw zawieszonych.