PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Umorzenie postępowania w sprawie dotyczącej gwałtu na Wieprzycach

Przypomnijmy, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych pomiędzy 18.47, a 19.30  w dniu 09.01.2012r. przy ulicy Rzecznej w dzielnicy Wieprzyce w okolicy wału przeciwpowodziowego. Pokrzywdzona została zaatakowana przez idącego za nią mężczyznę, który dokonał jej zgwałcenia. Po zdarzeniu trafiła do miejscowego szpitala.
Sprawa nadal jednak pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania i w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, bądź też uzyskania informacji pozwalających na ustalenie tożsamości sprawcy zostanie niezwłocznie podjęta celem pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Będący przedmiotem tego postępowania czyn przedawnia się z upływem 20 lat od czasu jego popełnienia czyli w styczniu 2032 r.