PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wlkp.Akty oskarżenia w sprawie dotyczącej handlu podrabianymi środkami leczniczymi.

W sumie 15 osób odpowie m.in. za handel podrabianą ''Viagrą'' i innymi środkami mającymi leczyć impotencję a także za przestępstwo ''prania'' uzyskanych z tego tytułu znacznych korzysći majątkowych. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. zakończył w ten sposób dwa wątki prowadzonego w tej sprawie od 2011r. śledztwa.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Szczecinie aktem oskarżenia prokurator objął 9 mieszkańców Szczecina. Dwojgu z nich,29-letniemu Tomaszowi S. i 30-letniemu Adamowi M. zarzucił nabycie w latach 2007-2010 za pośrednictwem internetu od dostawców z Indii i Chin 185 000 tabletek środków leczniczych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi o nazwie ''Viagra'', ''Cialis'' i ''Levitra'' oraz produktów leczniczych nie dopuszczonych do obrotu a następnie dokonanie ich sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych. Jak ustalono sprawcy za jedną tabletkę płacili cenę około 1 USD a sprzedawali je w cenach od 18 do 25 zł za sztukę. Zdaniem prokuratora uzyskali w ten sposób korzyść majątkową w kwocie 3 885 000 zł. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży leków były następnie wpłacane na otwarte przez figurantów, za odpowiednią odpłatnośią, konta bankowe.Jako pozorne podstawy do tych operacji finansowych podejrzani wskazywali zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Czynności te miały na celu ukrycie rzeczywistego pochodzenia tych środków finansowych. Wskazani wyżej oskarżeni wraz z pozostałymi 7 osobami odpowiedzą więc również za przestępstwo tzw. ''prania brudnych pieniędzy''.
Wobec trojga z oskarżonych prokurator skierował wniosek o skazanie ich bez rozprawy na uzgodnione z nimi kary pozbawienia wolności w rozmiarze od 10 m-cy do 3 lat, z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, kary grzywny oraz kary przepadku uzyskanych z przestępstwa korzyści majątkowych.

Odrębny akt oskarżenia przeciwko 6 mieszkańcom Poznania i jego okolic prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jego przedmiotem jest prowadzona w latach 2008-2010 na terenie Poznania przez 26- letniego Marka Sz. i pięć współdziałających z nim osób działalność przestępcza polegająca na ukrywaniu uzyskanych przez niego a pochodzących z obrotu podrabianymi środkami leczniczymi środków finansowych w kwocie 2 337 776 zł. O obrót tymi środkami Marek Sz. został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową Poznań Nowe Miasto w Poznaniu i sprawa ta jest aktualnie zawisła przed miejscowym sądem okręgowym. W toku przedmiotowego śledztwa ustalono, iż Marek Sz. założył za pośrednictwem pozostałych oskarżonych i na ich dane pięć rachunków bankowych za pośrednictwem których przyjmował i następnie wypłacał pochodzące z tego procederu środki finansowe.
Wobec jednego z oskarżonych prokurator skierował wniosek o skazanie go bez rozprawy  na uzgodnioną z nim karę pozbawienia wolności w z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę grzywny oraz kary przepadku uzyskanej z przestępstwa korzyści.

Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.