PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wlkp. Burmistrz Międzyrzecza i jego współpracownicy odpowiedzą przed sądem za działania na szkodę gminy.

Podstawą do wszczęcia śledztwa, a zarazem wyznacznikiem jego zakresu przedmiotowego i podmiotowego były materiały uzyskane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. Wydział do Walki z Korupcją, w tym  informacje uzyskane w wyniku kontroli rozmów telefonicznych z których wynikało, że osoby będące funkcjonariuszami publicznymi przekroczyły swoje uprawnienia przez podejmowanie niekorzystnych z ekonomicznego punktu widzenia decyzji,  w szczególności o zbywaniu po zaniżonej cenie majątku gminnego, utrudnianie przebiegu przetargów  publicznych  i  fałszowanie  dokumentacji oraz  wyłudzanie dotacji unijnych. Nie mniej istotne dla postępowania były wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Zielonej Górze, przeprowadzonej w latach 2008-2009,  przedmiotem której była realizacja przez Gminę Międzyrzecz wybranych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i zarządzanie jej majątkiem w latach 2005-2008 oraz kontroli przeprowadzonej w roku 2008 a dotyczącej prawidłowości wykonywania przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zadań o charakterze użyteczności publicznej w latach 2003-2007.
Postępowanie przygotowawcze prowadzone było  jednocześnie w kilku  wątkach. W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci przesłuchania ponad 220 świadków,  dokumentacji finansowo-księgowej, budowlanej i  przetargowej  firm prywatnych oraz Urzędu  Miasta i Gminy w  Międzyrzeczu.
W toku postępowania z uwagi na obszerność materiału dowodowego i wielowątkowość, podjęto decyzję o wyłączeniu do odrębnego postępowania materiałów do tyczących czynów popełnionych w spółce MPWiK w Międzyzreczu.W  tej części skierowano akt oskarżenia obejmujący ujawnione w toku postępowania przygotowawczego i kontroli  NIK  przestępstwa. Sprawa ta jest obecnie zawisła przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie .