PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Strzelce Kraj. Akt oskarżenia w sprawie fałszywego alarmu bombowego.

Przestępstwo z art. 224a wprowadzono do kodeksu karnego w dniu 12.11.2011 r. Przepis penalizuje zawiadomienie o zagrożeniu dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach lub stworzenie sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu takowego zagrożenia, przez osobę, która wie, że zagrożenie nie istnieje a skutkiem jest wywołanie czynności instytucji użyteczności publicznej lub organu bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia w celu uchylenia zagrożenia.

Przepis wprowadzono w reakcji na plagę fałszywych alarmów o fikcyjnych bombach  inicjowanych z błahych przyczyn np. przez uczniów aby uniknąć klasówki, przez osoby niezrównoważone, dla żartu. Skutkiem alarmu jest zawsze ewakuacja ludzi z zagrożonego terenu i jego sprawdzenie przez wyspecjalizowane służby albowiem żaden alarm nie jest ignorowany. Efektem są ogromne koszty  finansowe  i społeczne wiążące się z działaniami stosownych służb oraz zakłóceniem funkcjonowania placówek zagrożonych.

W tej sprawie prokuratura będzie podejmować działania prawne zmierzające do obciążenia sprawcy kosztami fałszywego alarmu.