PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2015-06-18 PR Sulęcin - podjęcie zawieszonego postępowania Ds. 357/13 prowadzonego p-ko Sebastianowi H.

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca 2015r., w sprawie Ds. 357/13 podjęto zawieszone postępowanie przygotowawcze przeciwko Sebastianowi H. podejrzanemu o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione na szkodę wielu osób i wszczęto śledztwo. Sprawa jest kontynuowana pod sygn. Ds. 588/15.
Pokrzywdzonemu służy prawo do żądania doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego dochodzenia, oraz zawiadomienia o wszczęciu śledztwa jeśli w zawitym terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie zwróci się z takim żądaniem na piśmie do Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.
Na postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie, (art. 22 § 2 k.p.k.). Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który zatwierdził postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia w prasie. Zażalenie wniesione po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.).