PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Komunikat PO w Gorzowie Wlkp. w sprawie VI Ds.7/15

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk. W dniu 3 października 2017r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały przeciwko 18 podejrzanym – sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą PO II Ds 34.2017.

W dniu 23 października 2017r. w sprawie PO II Ds 34.2017 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w części w zakresie m.in. czynów z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk oraz 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. na podstawie art. 17§1 pkt 6 kpk z uwagi na przedawnienie karalności czynu. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej.

Czyny, co do których podjęto decyzję o umorzeniu śledztwa zostały popełnione na szkodę niżej wymienionych podmiotów:

- A.P.N. Promise

- ACD Systems

- Adobe Systems Inc., rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- Agnitum

- Ahead Software GmbH (obecnie Nero AG)

- Aleksander Roshal (RaR Lab)

- Alcohol Software

- Autodesk rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- BSPlayer Multimedia

- C. Gishler & Co.

- CD Projekt - obecnie cdp.pl sp. z.o.o ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa rep. przez Lege Artis Servive sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa, pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski, KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa

- Cenega Poland sp. z.o.o, ul.  Krakowiaków 50, 02 – 255 Warszawa rep. przez Lege Artis Servive sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa, pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski, KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa

- Check Point

- Clone DVD. net

- CoffeeCup Software

- Corel Corp. brak adresu dla doręczeń w Polsce rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- Cyberlink

- Digital Millenium Inc.

- Dobra Gra

- Digital Candle Inc.

- DVD Idle

- Electronics Arts Polska

- e-merge

- Flash Get

- FS Pro Labs

- GDATA Software

- Gene6

- Gremlin Interactive LTD

- H&R block

- Headlight Software

- Hyperionics

- Kaspersky Lab.

- Ladybug Software

- Licomp Empik Multimedia (obecnie Licomp Empirical Multimedia) rep. przez Lege Artis Servive sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa, pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski, KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa

- LitePc

- Locktime Software

- Macromedia (obecnie wykupione przez Adobe Systems Inc.), rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- Magic Iso

- Marksoft rep. przez Agencję Hetman, ul. Pegaza 3, 80 – 299 Gdańsk, pełnomocnik – adw. Wojciech Cieślak

- Matt Johns

- Microsoft Corp. rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- MidiSoft corp.

- mIRC Co. Ltd.

- MKS

- Nak Computer Corporation

- Nicolas Games

- Outer Tech

- Play It obecnie właścicielami są Ringer Axel Springer Polska sp. z.o.o i Grupa TVN SA

- Power Quest (obecnie przejęte przez Symantec Corp.), rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- RAR Lab.

- Raven Software

- RIT Labs

- Runtime Software

- SCI Eidos

- Sega

- ShareIt!

- SlySoft

- SMS Express

- SolidWorks

- Spruce Technology

- Steinberg

- Symantec Corp., rep. przez adw. Pawła Sawickiego KA Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa

- TDK Mediactive

- Techland sp. z.o.o rep. przez Lege Artis Servive sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa, pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski, KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa

- TGT Soft

- Topdownloads Networks

- Total Idea

- Tsunami TMPG Inc.

- Vivid Simulations

- WinIso Computing

- WinRaR Labs

- WinZip Computing

- YPD

- Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SWAP, ul. Tagore 3, 02 – 647 Warszawa            

           

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):

- stronom procesowym,

- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,

- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o jego umorzeniu, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1a k.p.k. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b k.p.k.).

3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

 

W dniu 23 października 2017r. przeciwko 5 oskarżonym o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk sporządzono akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Zarzucane im przestępstwa zostały popełnione na szkodę następujących podmiotów: 

 1. Access Co.,
 2. ACD Systems Inc.
 3. ACDSEE – obecnie ACD Systems International Inc.
 4. ACE Compression Software & e – merge GmbH
 5. Activision Publishing Inc.
 6. Activision Value, obecnie Activision Publishing Inc.
 7. Adobe Systems Inc., pełnomocnik adw. Paweł Sawicki KA SK&S ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa
 8. Adriatica
 9. Ahead Software GmbH – obecnie Nero AG
 10. Alcohol Soft Inc.
 11. Amaze Soft
 12. Amaze Software Inc.
 13. An Chen Computer Co. Ltd. – obecnie Copystar Backup & Storage Corporation
 14. Anton Tomov – obecnie Wizcode LLC
 15. AoA Media
 16. Athenasoft sp. z.o.o
 17. Audiograbber – www.audiograbber.org
 18. Auto ID Polska S.A.
 19. Autodesk pełnomocnik adw. Paweł Sawicki KA SK&S ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa
 20. Bethsda Softworks LLC
 21. Borland International Inc.
 22. BulletProof FTP Ltd. (obecnie Blue Planet Software, Inc.)
 23. C. Ghisler & Co.
 24. Cartall – e mapa sp. z.o.o rep. przez Agencję Hetman, ul. Pegaza 3, 80 – 299 Gdańsk, pełnomocnik – adw. Wojciech Cieślak KA ul. Świętojańska 87, Gdynia
 25. CD Projekt -  obecnie cdp.pl sp. z.o.o rep. przez Lege Artis Service sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa – pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa
 26. CedSoft Corporation
 27. Cenega Poland sp. z.o.o, rep. przez Lege Artis Service sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa – pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa
 28. Chandney Software sp. z.o.o
 29. CodeCity – Richard Wettel
 30. CoffeCup Software
 31. Coktel Vision
 32. ContactAssistant – obecnie ArtefactSoft Inc.
 33. Corel Corporation rep. przez adw. Paweł Sawicki KA SK&S ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa
 34. Cream Software  Rafał Płatek
 35. CyberLink Corp.
 36. Darxabre
 37. De Agostini Polska sp. z.o.o
 38. Developer One Software
 39. Dinarsoft Corp.
 40. Disc4You GmbH
 41. DivXNetworks Inc.
 42. Dobra Gra sp. z.o.o.
 43. Dreamsoft
 44. Edgar Multimedia, ul. Belgijska 11, 02 – 511 Warszawa rep. przez Agencję Hetman, ul. Pegaza 3, 80 – 299 Gdańsk, pełnomocnik – adw. Wojciech Cieślak KA ul. Świętojańska 87, Gdynia
 45. Edusoft Ltd.
 46. eJay – obecnie Yelsi AG
 47. Elaborate Bytes AG
 48. Elcomsoft Co. Ltd.
 49. Electronic Arts Polska
 50. EnTech Taiwan
 51. Eugene Roshal – win.rar.GmbH
 52. Executive Software International Inc. – obecnie Condusiv Technologies
 53. FarStone Technology Inc.
 54. Futuremark Corporation
 55. G Data Software
 56. Gambit COiS sp. z.o.o
 57. Gautama Ajie
 58. Gene6
 59. Geosystems Polska sp. z.o.o rep. przez Lege Artis Service sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa – pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa
 60. GlobalScape Inc.
 61. Golden Hawk Technology
 62. Headlight Software Inc.
 63. IBM Polska sp. z.o.o.
 64. IgD Software LLC
 65. Inforgames – obecnie Atari Interactive Inc.
 66. IniCom Networks
 67. InstallShield Software Corp. – obecnie Flexera Software Inc.
 68. InterVideo Inc., firma przejęta przez Corel   
 69. Jacs Software Inc.- firma przejęta przez Corel Corp. 
 70. Kaspersky Lab Polska sp. z.o.o.
 71. Kerio Technologies, Inc. – dystrybutor na terenie Polski Sun Capital sp. z.o.o
 72. Konami
 73. Kroll Ontrack Inc.
 74. Licencja GNU
 75. Licomp Empik Multimedia – obecnie Licomp Empirical Multimedia rep. przez Lege Artis Servive sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa, pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski, KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa
 76. Longman, obecnie imprint Pearson Longman
 77. Macromedia Software – firma przejęta przez Adobe System Inc.
 78. Magix Software GmbH
 79. Mcdeb – producent KAMware
 80. Mediamond Tmi
 81. MediMedia International sp. z.o.o.
 82. Microsoft Corp.– pełnomocnik adw. Paweł Sawicki KA SK&S ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa
 83. mIRC Co. Ltd., firma zarejestrowana przez Perfect Privacy, LLC
 84. MixVibes
 85. MKS Sp. z.o.o
 86. MUSICMATCH Inc. – firma przejęta przez Yahoo!
 87. Native Instruments GmbH
 88. Nero AG
 89. Neurosoft sp. z.o.o.
 90. Nicolas Games S.A.
 91. Nikotel
 92. Nyditot
 93. Omegaone
 94. Ontrack odzyskiwanie danych – Kroll Ontrack sp. z.o.o
 95. Open Source Project 
 96. Oxygen Software – obecnie Oxygen Forensics Inc.
 97. Padus Inc. 
 98. Panda Software – obecnie Panda Security
 99. Paradox Entertaiment – obecnie Paradox Interactive AB
 100. Phatware Corp.
 101. Pixel Multimedia
 102. Play It – obecnie przejęte przez Axel Springer Polska sp. z.o.o oraz Grupę TVN S.A.
 103. Pocketmind
 104. Powerquest – przejęte przez Symantec Corp.
 105. Ppclink
 106. Precyzja – Service sp. z.o.o.
 107. Protel Evatronix – obecnie Evatronix S.A.
 108. RaidenFTPD software
 109. Regate Software
 110. Resco.net Inc.
 111. Rhino Software Inc. – obecnie SolarWinds
 112. Ritalabs
 113. RK System S.A.
 114. Route 66 (Informer Technologies, Inc.)
 115. Roxio GmbH & Co.KG – firma przejęta przez Corel Corp.
 116. Sbsh Mobile Software LTD
 117. ShareIt! Inc.
 118. SiSoftware
 119. Skulski Enterprises Polska sp. z.o.o.
 120. Sly Soft
 121. Smart Projects
 122. Softatics
 123. Softonic Internacional S.A.
 124. Sonic Foundry Inc.
 125. Sonic Spot – www.windac.de
 126. Spb Software House
 127. Speedbit Ltd.
 128. Stainless Games Ltd.
 129. Swish Zone
 130. Symantec Corp., rep. przez adw. Paweł Sawicki KA SK&S ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa
 131. Syntrillium Software Corporation
 132. Take 2 Interactive Software Inc.
 133. Techland Soft – obecnie Techland sp. z.o.o rep. przez Lege Artis Servive sp. z.o.o ul. Czapli 59, 02 – 781 Warszawa, pełnomocnictwo procesowe adw. Paweł Kozłowski, KA ul. Filtrowa 68 lok. 3, 02 – 057 Warszawa
 134. Technika Obliczeniowa sp. z.o.o
 135. Tennyson Maxwell Information Systems
 136. Traction Software
 137. Ubi Soft Inc.
 138. Ulead Systems rep. przez adw. Paweł Sawicki KA SK&S ul. Jasna 26, 00 – 054 Warszawa
 139. Unique Development Studio
 140. ValuSoft  - firma przejęta przez Cosmi Corp.
 141. VeNoM386 SwENSkE, DT Soft Ltd.
 142. Visualware Inc.
 143. Web Information Solution Inc.
 144. Web Page Maker Software Inc.
 145. Win ISO Computing Inc.
 146. win.rar GmbH
 147. Windac
 148. WinNc
 149. WinZip Computing Inc. – firma przejęta przez Corel Corp.
 150. Wolfram Research
 151. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. rep. przez Agencję Hetman, ul. Pegaza 3, 80 – 299 Gdańsk, pełnomocnik – adw. Wojciech Cieślak KA ul. Świętojańska 87, Gdynia
 152. Xara Group Ltd.
 153. Xing Technology Corporation
 154. ZipSoft
 155. ZipCure Co.
 156. ZipLabel
 157. Zone Labs – firma przejęta przez Zone Alarm

 

POUCZENIE

Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 § 5.

Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2. (art. 343 k.p.k.)

W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie, (art. 343a k.p.k.)

Pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, (art. 49a k.p.k.)