PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 ? 2005 paserstwa programów komputerowych

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk. W dniu 22 czerwca 2018r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały przeciwko 12 podejrzanym – sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą PO II Ds 17.2018.

W dniu  26 czerwca 2018r. w sprawie PO II Ds 17.2018 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w części w zakresie m.in. czynów z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk oraz 116 ust. 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej.

Czyny, co do których podjęto decyzję o umorzeniu śledztwa zostały popełnione na szkodę niżej wymienionych podmiotów:

 

- Acclaim Entertaiment                                     

- Activision

- Activision Blizzard

- Activision Value

- Adobe Systems Inc.

- Aerosoft

- Alcohol Soft

- American Cybernetics Inc.

- American Laser Games

- Angel Smile

- APN Promise

- Arxel Tribe

- ASC Games

- Atari

- Axel Springer Polska

- Borland

- cdp.pl sp. z.o.o

- Cdv Software Entertainment AG

- Cenega S.A. – obecnie Cenega  Poland sp. z.o.o,

- CI Games

- City Interactive

- Codemasters Software

- COSMI

- Crytek Studios

- Dreamcatcher

- Electronic Arts  Polska

- EMI Records

- Empire Interactive

- Enlight Software

- Firaxis Games

- G – Collections

- Global Star Software 

- Graphisim Entertaiment

- Groove Games

- H & R Block

- HIP Interactive

- HPS Simulations

- IDG Poland S.A.

- iEntertaiment Network

- Igor Pavlov

- Infogrames obecnie Atari

- IQ Publishing

- Jarhead Games

- John Tiller Software

- JoWooD Entertaiment

- Konami

- L.S.P

- Lavasoft Sweden

- Lemon Interactive

- Licomp Empirical Multimedia

- Loaded Studio

- Lucas Art.

- Majesco Entertaiment

- Manta Multimedia

- Markosoft

- Matrix Games

- Microids

- Microprose

- Microsoft Corp.

- Microsoft Studios

- Mulawa Dreaming

- Nero AG

- Nicolas Games

- Novalogic Inc.

- OniGames

- Paradox Interactive

- Play - It obecnie właścicielami są Ringer Axel Springer Polska sp. z.o.o i Grupa TVN SA

- Play – Publishing

- Redward Studios

- Replay Studios

- Roxo Inc.

- Shrapenel Games

- Sierra

- Simon & Schuster Inc.

- Slitherine

- Smoking Gun Interactive Inc.

- Strategy First

- Summitsoft

- Symantec

- Take 2 Interactive

- TDK Mediactive

- Techland sp. z.o.o

- The Adventure Comp.

- Titus Interactive

- TopWare Poland  

- Tri Synergy

- Ubisoft

- ValuSoft firma przejęta przez Cosmi Corp.

- Valve Corporation

- Virgin Interactive

- VMware Inc.

- W.M.D Bradley

- WalkOn Media Publishing

- Wolfram Reserch Inc.

- Wydawnictwo Bauer

- Xicat Ineractive

- Young Digital Planet S. A.

- yyeeuu Krzychu@ds14.agh.edu.pl

- ZJ Computing Inc.

- Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SWAP, ul. Tagore 3, 02 – 647 Warszawa                       

 

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):

- stronom procesowym,

- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,

- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o jego umorzeniu, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1a k.p.k. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b k.p.k.).

3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

 

W dniu 28  czerwca 2018r. przeciwko 7 oskarżonym o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk sporządzono akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Wszyscy oskarżeni skorzystali z możliwości dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 kpk.

Zarzucane im przestępstwa zostały popełnione na szkodę następujących podmiotów: 

 1. Acclaim Entertainment Ltd & IR Gurus Interactive Pty Ltd
 2. ACD System Ltd.
 3. ACDSEE – obecnie ACD Systems International Inc.
 4. ACE Compression Software & e – merge GmbH
 5. Activision Publishing Inc.
 6. Adobe Systems Inc.
 7. Ahead Software Gmbh – obecnie Nero AG
 8. Alcohol Development Team – obecnie Alcohol Soft Inc.
 9. Amaze Software Inc.
 10. Andrzej Błaszczyk AB Laboratorium
 11. AppleComputer Inc.
 12. Atari/ Infogrames – obecnie Atari Interactive
 13. Autodesk
 14. Beam Software
 15. Big Fish Entertainment
 16. Borland International Inc.
 17. Bxxxxj
 18. C. Ghisler & Co.
 19. cdp. pl. sp. z.o.o (dawniej CD Projekt)
 20. CDV Software Entertainment AG
 21. Cenega Poland sp. z.o.o.
 22. Christiana Ghisler  - C. Ghisler & Co.
 23. CloneDVD.net
 24. CODA – obecnie Coda SMG Polska sp. z o.o. 
 25. Corel Corp. 
 26. Dreamcatcher/The Adventure Comp. - wydawca w Polsce: Axel Springer Polska sp. z o.o.
 27. EA SPORTS
 28. E-Color, Inc.
 29. Edgar Multimedia
 30. Eidos IO Interactive – obecnie Square Enix Holdings Co. Ltd.
 31. Elaborate Bytes AG
 32. Electronic Arts Polska
 33. Element 5 AG Sharelt
 34. Engelmann Media GmbH
 35. Eugene Roshal– win.rar.GmbH
 36. F-Secure sp. z.o.o.
 37. Golden Software Inc.
 38. Hagel Technologies Ltd.
 39. ID Software  - przejęta przez ZeniMax Media Inc.
 40. InerVideo Inc. (obecnie Corel Corp.)
 41. Infogrames - obecnie Atari Interactive Inc.
 42. IniCom Networks
 43. Iolo Technologies LLC
 44. JoWooD Productions Software AG - obecnie THQ Nordic
 45. Kaspersky Lab Polska sp. z.o.o.
 46. Lemon Interactive,  obecnie CIGames S.A.
 47. Licomp Empirical Multimedia
 48. Lighttek Software
 49. Magic Iso obecnie Magix GmbH & Co. KGaA
 50. McAfee Corporate, obecnie McAfee LLC
 51. MediaMobsters – obecnie Serious Games Interactive
 52. Microsoft Corp
 53. MindScape
 54. Neosoft obecnie NeoSoft Corporation
 55. Nicolas Games S.A.
 56. O&O Software GmbH
 57. Omnicron Technologies Inc.
 58. OpenSight Software LLC.
 59. Pinnacle Data System
 60. Play – It– obecnie przejęte przez Axel Springer Polska sp. z.o.o oraz Grupę TVN S.A.
 61. Play-publishing
 62. PowerQuest – przejęte przez Symantec Corp.
 63. RaidenFTPD TEAM software
 64. RARLAB
 65. RedFire
 66. Rhino Software Inc. – obecnie SolarWinds
 67. Rockstar Games firma przejęta przez Take-Two Interactive Software, Inc.
 68. Roxio GmbH & Co. KG – firma przejęta przez Corel Corp.
 69. Russobit – M
 70. Sierra On – Line, Inc. iso (obecnie Sierra Entertainment)
 71. Software Synthesis GmbH – obecnie Native Instruments Software
 72. Sony Computer Entertainment
 73. Strategic Simulations Inc.
 74. Symantec Corp.
 75. Take Two Interactive Software
 76. TDK Recording Media Europe S.A.
 77. Techland sp. z.o.o
 78. Tennyson Maxwell Information System, Inc.
 79. The Codemasters Software Ltd.
 80. THQ Nordic
 81. TopWare Poland
 82. TWD Industries, AG
 83. UBI Soft Entertainment SA
 84. ValuSoft - firma przejęta przez Cosmi Corp.
 85. VMware, Inc. obecnie  przejęta przez Dell Computer Corp.
 86. Waterloo Maple Inc.
 87. WinISO Computing Inc.
 88. Wolfram Research
 89. Wydawnictwo Bauer - Media Polska sp. z o.o.
 90. Wydawnictwo Cartal, obecnie Cartall – Emapa sp. z o.o.
 91. Young Digital Planet SA.

 

POUCZENIE

Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 § 5.

Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2. (art. 343 k.p.k.)

W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie, (art. 343a k.p.k.)

Pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, (art. 49a k.p.k.)