PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 48/2018 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

PO IV WOS 021.45.2018

 

 

Zarządzenie Nr 48/2018

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, 1767 j. t., ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1. Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w prokuraturach rejonowych okręgu gorzowskiego

 

§2. W zamian za dzień wolny od pracy (24 grudnia 2018 r.) ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.

 

§3. W celu zapewnienia bieżącej realizacji koniecznych zadań przez komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., oraz podległe prokuratury rejonowe, dyżury zdarzeniowe oraz w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, w dniu 24 grudnia 2018 r. pełnią wyznaczeni prokuratorzy i urzędnicy.

 

§4. 1. O treści niniejszego zarządzenia powiadomić wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratorów Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Sulęcinie, Międzyrzeczu, Strzelcach Krajeńskich.

2. Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Prokuratury oraz tablicach ogłoszeń i widocznych miejscach jednostek i komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                               PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                                      Agnieszka Leszczyńska

Do wiadomości:

  1. Prokurator Regionalny w Szczecinie,
  2. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  3. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.

 

am/zch Zarzadzenie_Nr_482018__dzien_wolny.pdf