PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Unieważnienie przetargu

Gorzów Wlkp., dnia       30    marca  2012 r.

VII G 213/13/12

 

 

 

Dot:          ZP/12/12 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o  masie wagowej powyżej  50 g  w  obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, z powodu braku ważnej oferty.

            Uzasadnienie: Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

    Prokurator Okręgowy

 

      Mariusz Dąbkowski