PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Numer ogłoszenia: 147374 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

Numer ogłoszenia: 147374 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, fax. (095) 739 20 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
  • W ogłoszeniu jest: zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom : ISO/IEC 19752 - norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 - norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych. Za podmiot uprawniony do kontroli jakości należy rozumieć podmiot niezależny, który nie jest producentem materiałów eksploatacyjnych. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności.
  • W ogłoszeniu powinno być: zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom : ISO/IEC 19752 - norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 - norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony lub upoważniony przez producenta do przeprowadzenia takich testów..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 11.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, pok. 22.
  • W ogłoszeniu powinno być: 16.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, pok. 22.