PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

                                                                                          Gorzów Wlkp.,     01 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

 VII G 213 / 23  / 12

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do

drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury

Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy „MTL SYSTEM” ;

ul. Dmowskiego 15; 50-203 Wrocław.

 Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, w kryterium oceny ofert otrzymała maksymalną ilość punktów.

Wykaz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy,

Adres wykonawcy

 

Ilość przyznanych punktów w kryterium: Cena

 

1

 

„PARTNER XXI- RESPOL” Sp. z o.o.

ul. L. Heyki 27c

70-631 Szczecin

 

 

 

66 pkt

 

2

 

„CARTRIDGE CONTROL” Sp. z o.o.

ul. Zagórska 186

25-346 Kielce

 

 

99 pkt

 

3

 

PHUP „ZEMAR” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106

 66-300 Międzyrzecz

 

 

 

34 pkt

 

4

„PRAXIS ŁÓDŹ”

 ul. Wólczańska 66

 90-516 Łódź

 

 

 

46 pkt

 

5

„MTL SYSTEM”

ul. Dmowskiego 15

 50-203 Wrocław

 

 

 

100 pkt

 

6

„LASER 1”

ul. Warszawska 31

 25-518 Kielce

 

 

 

80 pkt

 

7

FH „KOMAX 9”

ul. Przemysłowa 2

 10-418 Olsztyn

 

 

 

47 pkt

 

8

 

F.H.U. „GRAWIT”

ul. Górny Bór 5

43-430 Skoczów

 

 

 

81 pkt

 

9

„JM DATA” s. c.

ul. Trakt Lubelski 233

 04-667 Warszawa

 

 

 

 

nie podlega badaniu- oferta odrzucona

 

10

„CITY BIURO” s. c.

ul. Janka Krasickiego 22

66-460 Witnica

 

 

 

nie podlega badaniu- oferta odrzucona

 

11

 

„BiuArt” Sp. z o.o.

                         ul. Myśliborska 25

          66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

92 pkt

 

  12

PUH „AMBER”

ul. Rynek im. J. Pawła II 4

74-300 Myślibórz

 

 

 

41 pkt

 

 

 

 

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być  zawarta to 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach

prowadzonych przez tutejszą jednostkę.

                                                                                       

 

                                                                                                  Prokurator  Okręgowy

Wojciech Szcześniak informacja_o_wyborze_oferty.pdf      Informacja o wyborze oferty