PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze oferty - Remont elewacji

                                                                                             Gorzów Wlkp.,  12 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

       

 VII G 213 / 30 / 12

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej

                       w Słubicach

 

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 92 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych , zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy PPUH WIMAR Wiesław Polechoński.; ul. 1 Maja 6; 69-100 Słubice.

Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, w kryterium oceny oferty otrzymała maksymalną ilość punktów.

Wykaz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy,

Adres wykonawcy

 

Ilość przyznanych punktów w kryterium: Cena i termin realizacji zamówienia

 

 

    1.

 

PPU „TERMO” s j

Trybuchowicz Bogusław,

 Winiarski Stanisław

ul. Międzychodzka 12

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

88

 

 

 

2.

 

PPUH WIMAR

Wiesław Polechoński

ul. 1 Maja 6;

69-100 Słubice

 

 

 

100

 

 

 

     3.

 

Firma Budowlana BUD-MAT Adam Matysiak

ul. Sosnowa 2

69-220 Ośno Lubuskie

 

 

 

89

 

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być  zawarta to 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach

prowadzonych przez tutejszą jednostkę

                                                                                       

 

                                                                                                  Prokurator  Okręgowy

Wojciech Szcześniak

  informacja_o_wyborze_oferty_12062012.pdf      Informacja o wyborze oferty