PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Sprostowanie błędów formalnych w postępowaniu - zakup sprzętu informatycznego

 

VII G 213/67/12

Gorzów Wlkp., 04 grudnia 2012 r.

 

SPROSTOWANIE

BŁĘDÓW FORMALNYCH W POSTĘPOWANIU PN.

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

nie mających wpływu na treść SIWZ oraz na przygotowanie oferty, nie powoduje zmiany Ogłoszenia

i zmiany terminu otwarcia ofert.

 

W informacji do uczestników postępowania z dn. 03.12.2012 r., w części mówiącej o tym, że „Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ – TABELA 1 – Jednostka centralna komputera PC w punkcie 10 „Porty I/O” oraz TABELA 2 Zestaw komputerowy jednostka centralna komputera PC + Monitor w punkcie 10 „Porty I/O” , błędnie wpisano „punkt 18 w obu tabelach otrzymuje brzmienie” w miejsce „punkt 10 w obu tabelach otrzymuje brzmienie”.

Pozostałe zapisy informacji do uczestników postępowania pozostają bez zmian, jak również zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ.

 

 

 

 

 

 

                                                                            Z A M A W I A J Ą C Y

                                                                                      PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                              Wojciech Szcześniak

 

 

 

  sprostowanie.pdf      Sprostowanie