PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ "Świadczenie usług telefonii stacjonarnej..."

Gorzów Wlkp. 28.12.2012 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

            W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, na które poniżej składam odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.12.2012r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku .pdf. ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SIWZ_28_12_2012.pdf      ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SIWZ_28_12_2012