PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zmiana treści SIWZ - usługi telefonii

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

Gorzów Wlkp. 03.01.2013 r.

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/ W ZAKRESIE Części II - „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, dla jednostek Prokuratury Okręgu Szczecińskiego, wraz z dzierżawą central telefonicznych.”

 

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załącznikach. modyfikacja.pdf      Modyfikacja i zmiana terminu

 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_27102013.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia