PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

VII G 213/62/13 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Gorzów Wlkp., dnia 31.10. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” w dniach 28.10.2013 r.- 30.10.201 3 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Część I odpowiedzi na pytania z dnia 28. 10. 2013 r.

 

PYTANIE 1:

 

„Prosimy o dopuszczenie komputera, którego suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość) mierzona po krawędziach zewnętrznych była nieznacznie większa (1 cm), ale z możliwością pracy w pionie jak i poziomie oraz z pełną obsługą beznarzędziową. ”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający dopuści komputer, którego suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość) mierzona po krawędziach zewnętrznych jest nieznacznie większa (1 cm), ale z możliwością pracy w pionie jak i poziomie oraz z pełną obsługą beznarzędziową.

 

PYTANIE 2:

 

„Prosimy o dopuszczenie komputera z zasilaczem bez przełącznika umożliwiającego jego wyłączenie przy zachowaniu pozostałych parametrów zasilacza.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

 

Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem bez przełącznika umożliwiającego jego wyłączenie przy zachowaniu pozostałych parametrów zasilacza.

 

PYTANIE 3:

 

„Prosimy o dopuszczenie komputera stacjonarnego posiadającego jedno złącze PCIE x1 oraz jedno PCIE x 16 spełniającego wszystkie pozostałe parametry.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

 

Zamawiający nie dopuści takiego komputera.

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 28. 10. 2013 r.

 

PYTANIE 1:

 

„Dotyczy część V- „Dostawa zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych z zasilacz o mocy 275 W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu, bez wyłącznika?

Informujemy, że każdy z producentów komputerów dobiera odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające poprawną współpracę wszelkich komponentów w tym zasilacze o odpowiedniej mocy.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych w zasilacz o mocy 275 W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu, bez wyłącznika.

 

PYTANIE 2:

 

„Dotyczy część V- „Dostawa zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażoną w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne?

Informujemy, że gdyby Zamawiający chciał rozbudować w przyszłości komputery o napędy zewnętrzne 3,5” może to uczynić umieszczając taki napęd w zatoce 5,25” w specjalnej dedykowanej przejściówce.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażoną w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne.

 

 

PYTANIE 3:

 

 „Dotyczy część V- „Dostawa zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów wyposażonych w dedykowaną przez producenta monitora doczepianą listwę głośnikową zamiast wbudowanych głośników?

Informujemy, że takie rozwiązanie jest stosowane przez wielu producentów monitorów.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów wyposażonych w dedykowaną przez producenta monitora doczepianą listwę głośnikową zamiast wbudowanych głośników.

 

PYTANIE 4:

 

„Część IV:-„ Dostawa laptopów C-20 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków wyposażonych w klawiaturę odporną na zalania, układ US-Qwerty, min 104 klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej ?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków wyposażonych w klawiaturę odporną na zalania, układ US-Qwerty, min 104 klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej.

 

PYTANIE 5:

 

„Część IV:-„ Dostawa laptopów C-20 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków wyposażonych w min 4x USB (w tym nim 2 typu 3.0)?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5:

 

Zamawiający nie dopuści takich notebooków.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 29. 10. 2013 r.

 

PYTANIE 1:

 

„W załączniku nr 2.5 do SIWZ (WYKAZ WYMAGANEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO) Zamawiający podaje następujący zapis:

 

10

Porty I/O

·         1 x VGA

·         1 x DVI

·         2 x PS/2

·         1 x RJ-45

·         1 x Audio: line-in

·         1 x Audio: line-in/mikrofon

·         1 x Audio: line-out

·         1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

·         1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy

·         8 szt. USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 4 portów z tyłu obudowy, minimum 2 porty (pin lub USB typu A) wewnątrz obudowy.

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

 

 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „1x Audio: line-in”, który może być traktowany, jako naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Ustawy gdyż w sposób nieuzasadniony  prowadzi do ograniczenia kręgu wykonawców mogących wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu. Obecnie stosowane w komputerach wyjścia/wejścia audio pozwalają na konfigurację portów w taki sposób aby maksymalnie zoptymalizować funkcjonalność. Przedni port mikrofonu może być używany, jako wejście liniowe (line-in), wejście mikrofonowe lub wyjście słuchawkowe. Tylne porty wejściowe mogą być używane, jako wejściowe liniowe (line-in) lub wejściowe mikrofonowe. Możliwe jest również uruchomienie funkcji multistreaming (za pomocą oprogramowania dołączonego do komputera), co oznacza, że różne aplikacje mogą korzystać z różnych portów audio. Np. przednie porty mogą być wykorzystane z zestawem słuchawkowym (słuchawki z mikrofonem) przez aplikacje do komunikacji (np. Skype) natomiast tylne złącza mogą być wykorzystane do podpięcia głośników dla aplikacji multimedialnych.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2.5 do SIWZ „Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego” poprzez usunięcie zapisu: „1x Audio: line-in” w TABELA 1-  ZESTAW KOMPUTEROWY JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA PC + MONITOR, Lp. 10, kol. 3 MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE.

 

 

PYTANIE 2:

 

„W załączniku nr 2.5 do SIWZ (WYKAZ WYMAGANEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO) Zamawiający podaje następujący zapis:

11

Obudowa/Zasilacz

§  Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

§  Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne i 1 szt 3,5” zewnętrzną.

§  Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. Zasilacz musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie.

§  W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;

§  Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1000mm

 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: „Zasilacz musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie”,  który może być traktowany, jako naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Ustawy gdyż w sposób nieuzasadniony prowadzi do ograniczenia kręgu wykonawców mogących wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu.

Obecnie stosowane zasilacze komputerowe posiadają na tyle wydajne zabezpieczenia, że nie jest konieczne a co za tym idzie już praktycznie nie jest stosowane przez producentów wyposażanie zasilaczy w takie przełączniki. Wszelkie prace związane natomiast z konserwacją komputera zgodnie z przepisami BHP wymagają odłączenia go od sieci energetycznej, co również powoduje, że taki przełącznik jest zbędny (…).”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2.5 do SIWZ „Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego” poprzez usunięcie zapisu: „Zasilacz musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie” w TABELA 1-  ZESTAW KOMPUTEROWY JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA PC + MONITOR, Lp. 11, kol. 3 MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE.

 

Część I odpowiedzi na pytania z dnia 30. 10. 2013 r.

 

PYTANIE 1:

 

„Dotyczy część V- „Dostawa zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych w 1 złącze Audio: line-in/mikrofon zamiast osobnych złącz 1 x Audio: line-in i 1 x Audio: line-in/mikrofon.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych w 1 złącze Audio: line-in/mikrofon zamiast osobnych złącz 1 x Audio: line-in i 1 x Audio: line-in/mikrofon.

 

PYTANIE 2:

 

„Część IV- „Dostawa laptopów C-20 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków o wadze do 2,85 kg?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków o wadze do 2,85 kg.

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2013 r.

 

PYTANIE 1:

 

„(…) Aby uniknąć ewentualnych pomyłek przy przepisywaniu formularzy-szczególnie wykazów wymaganego sprzętu informatycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej, formularzy w wersji edytowalnej (…)”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający informuje, że nie  udostępni Wykonawcom formularzy w wersji edytowalnej.

 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!- na 05. 11. 2013 r.  godz. 9.00

 

W związku z koniecznością wprowadzenia modyfikacji do treści SIWZ, działając zgodnie
z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedłużył  termin składania ofert do dnia 05. 11. 2013 r.

 

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05. 11. 2013 r., godz. 9:15

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę była oznakowana następująco:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
pok. nr 22 Sekretariat

z dopiskiem na kopercie:

 

OFERTA- „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” CZĘŚĆ ……

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.   05 .11.2013 r. godz. 9.15  

 

  

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 444136 – 2013 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia  31.10.2013 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Powyższe odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 31. 10. 2013 r.

Zmodyfikowaną treść załączników nr 2.4 i 2.5 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 31. 10. 2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ).

 

Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

Prokurator Okręgowy

 Wojciech Szcześniak

  zalacznik_433962_2013_02.zip