PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Dostawa mat. eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniach 06.06.2014 r.-09.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Część III odpowiedzi na pytania z dnia 06.06.2014 r.

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„Czy w pozycji 8 Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania bębna koloru czarnego o oznaczeniu OEM C734X20G, czy zestawu bębnów wszystkich kolorów o oznaczeniu OEM:C734X24G?”.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: WYJAŚNIENIE + MODYFIKACJA

 

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania zarówno bębna czarnego, jak i zestawu bębnów
 z pełnym zakresem kolorów.

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do SIWZ „Kalkulacja ceny oferty” poprzez zmianę treści pozycji 8.

 

Przed modyfikacją było:

8.

Lexmark C746-bęben

-

20.000 stron

8

Producent:
 

Kod Producenta:

 

 

 

 

 

Po modyfikacji jest:

8.

Lexmark C746-bęben

czarny

20.000 stron

2

Producent:
 

Kod Producenta:

 

 

 

 

CMYK

6

Producent:
 

Kod Producenta:

 

 

 

 

 

 

PYTANIE 2:

 

„Czy w pozycji 17 Załącznika  nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania materiału eksploatacyjnego o oznaczeniu OEM 70C0P00, materiału eksploatacyjnego o oznaczeniu OEM: 70C0Z50, czy materiału eksploatacyjnego o oznaczeniu 70C0Z10?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: WYJAŚNIENIE + MODYFIKACJA

 

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania zestawów obrazujących zarówno: z pełnym zakresem kolorów, jak i czarnego.

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do SIWZ „Kalkulacja ceny oferty” poprzez zmianę treści pozycji 17.

 

Przed modyfikacją było:

17.

Lexmark CX 410 de-bęben

-

40.000 stron

4

Producent:


Kod Producenta:

 

 

 

 

 

Po modyfikacji jest:

17.

Lexmark CX 410 de- zestaw obrazujący

czarny

40.000 stron

3

Producent:


Kod Producenta:

 

 

 

 

CMYK

1

Producent:


Kod Producenta:

 

 

 

 

 

 

Część I odpowiedzi na pytania z dnia 09.06.2014 r.

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„Odpowiedź nadesłana przez Państwa 6.06.2014 w sprawie zapytania do treści SIWZ „(…) proszę o podanie symboli produktów OEM z pozycji 70-73 oraz dokładnego modelu drukarki” została błędnie wyjaśniona. Odpowiedzieli Państwo, że „zamawiający nie jest uprawniony do wskazania konkretnego modelu materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do drukarek wymienionych w pozycjach 70-73”. Informuję, że wskazanie przez Państwa asortymenty nie istnieją, nie ma takich modeli drukarek jest to zły zapis w formularzu. Podają Państwo jako model Stromax F200-pod tą pozycją każda treść kompatybilności wskazuje na:

-nazwę firmy

-firmę produkującą tonery regenerowane

-http://www.stromax.pl strona firmowa

Wskazali Państwo w formularzu nazwę firmy i produkty tej firmy pod nazwą Stromax.

 

Prosimy o podanie modelu Państwa drukarek a co do tego mają Państwo uprawnienia, wystarczy tylko przedstawić nazwę lub model sprzętu (pozycja 70-73) użytkownika końcowego u Państwa w instytucji.

 

 

Odpowiedzi, że Stromax F200 jest modelem drukarki lub modelem tonera jest błędne. Jeśli Państwo będą mieli jakieś kłopoty związane z interpretacją tego modelu prosimy o kontakt z nami na pewno udzielimy fachowej porady dotyczącej zapytania treści z formularza.”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: WYJAŚNIENIE

 

Zamawiający informuje, że w pozycjach 70-73 załącznika nr 2 do SIWZ podał prawidłowy model urządzenia. W załączeniu przekazujemy jego zdjęcie.

 

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 09.06.2014 r.

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„Czy jest możliwość wysłania zwrotnego e-mail z Formularzem cenowym w wersji edytowalnej? Np. Excel albo Word.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: WYJAŚNIENIE

 

 

 

Zamawiający informuje, że nie  udostępni Wykonawcom formularzy w wersji edytowalnej.

 

 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!- na 13. 06. 2014 r.  godz. 9.00

 

W związku z koniecznością wprowadzenia modyfikacji do treści SIWZ, działając zgodnie
z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedłużył  termin składania ofert do dnia 13. 06. 2014 r.

 

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13. 06. 2014 r., godz. 9:15

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę była oznakowana następująco:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
pok. nr 22 Sekretariat

z dopiskiem na kopercie:

 

OFERTA- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 13.06.2014 r. godz. 9.15     

 

  

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 123879 – 2014 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia  09.06.2014 r.

Powyższe odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 09. 06. 2014 r.

Zmodyfikowaną treść załącznika nr 2 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 09. 06. 2014 r.

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak odpowiedzi_i_modyfikacja1238792014.pdf      Wersja PDF zamieszczonych informacji

 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 zal_2_mod1238792014.pdf      Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ