PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

                                              Gorzów Wlkp.,   09.07. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 7

 złożoną przez firmę

MTL System Tomasz Lachowicz,
ul. Babimojska 9,
54-426 Wrocław

z ceną  oferty brutto – 120.356,73 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 7  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 17 ofert.

 

 Na podstawie art. 89  ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania zostały odrzucone następujące oferty:

 

1.    ATB Polska, ul. Starachowicka 31 lok. 6, 26-600 Radom (oferta nr 1)

2.    Alternative Technology Sp. z o.o., ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa (oferta nr 4)

3.    GANDOLF Andrzej Kulesza, ul. Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa (oferta nr 5)

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania wykluczono Wykonawcę, który złożył następującą ofertę:

 

1. Hurtownia Artykułów Papierniczych i Biurowych „INTER-PAP” W. Wegner, ul. Kos. Gdyńskich 45/1, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta nr 15)

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający ofertę Wykonawcy wykluczonego uznał za odrzuconą.

 

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM

Oferta nr 1

 

ATB Polska, ul. Starachowicka 31 lok. 6, 26-600 Radom;

 

176289,75

oferta odrzucona

 

 

 

oferta odrzucona

Oferta nr 2

 

Cartridge Control Kielce Sp. z o.o.,
ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce,;

 

 

 

 

164350,86 zł

73,23

73,23

Oferta nr 3

 

Laser 1 s.c. Jerzy Osieja Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, 25-518 Kielce;

 

 

158454,44

75,96

75,96

Oferta nr 4

 

Alternative Technology Sp. z o.o.,
ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa;

 

 

575601,00

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 5

 

GANDOLF Andrzej Kulesza,
ul. Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa;

 

226444,00

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 6

 

World Trade Technology Polska Sp. z o.o., ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków;

 

221581,84

54,32

54,32

Oferta nr 7

 

MTL System Tomasz Lachowicz,
ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław;

 

120356,73

100,00

 

100,00

 

Oferta nr 8

 

PHUP „ZEMAR” Sp. z o.o., ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz;

 

437955,00

27,48

27,48

Oferta nr 9

 

Automatyka Biurowa Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa;

 

366281,70

32,86

32,86

Oferta nr 10

 

BiuArt Sp. z o.o., ul. Teatralna 7, 66-400 Gorzów Wlkp.;

211522,51

56,90

56,90

Oferta nr 11

 

P.W. MULTIKOM Adam Papierski,

ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz;

 

159850,13

75,29

75,29

Oferta nr 12

 

MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń;

 

183578,73

65,56

65,56

Oferta nr 13

 

Zakłady Techniki Biurowej „Infobiurotechnika” Sp. z o.o.,
ul. Promienista 121, 60-141 Poznań;

204239,13

58,93

58,93

Oferta nr 14

 

alebiuro.com Filip Świdrowski, Aleje 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp.;

 

166459,34

72,30

72,30

Oferta nr 15

 

Hurtownia Artykułów Papierniczych i Biurowych „INTER-PAP” W. Wegner, ul. Kos. Gdyńskich 45/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

222220,00

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Oferta nr 16

 

CITY BIURO s.c. Bogumił Stojanowski Agnieszka Stojanowska, ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica;

 

174566,52

68,95

68,95

Oferta nr 17

 

PUH AMBER Krzysztof Wolanicki,
ul. Rynek im. J. Pawła II 4, 74-300 Myślibórz;

 

185427,52

64,91

64,91

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

                                    Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak