PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (cz. II) dotyczące postępowania przetargowego na: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

L. Dz. VII G 213/18/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniu 14.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2014 r.

 

 

PYTANIE 1:  

„Proszę o podanie metrażu okien i metrażu witryn na poszczególnych obiektach z zaznaczeniem powierzchni okien, które wymagają użycia specjalistycznych metod tj. linoskoczek, rusztowanie, wysięgnik”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1

Zamawiający informuje, że podał przybliżoną powierzchnię okien w mw zał. nr 2 d SIWZ

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”  w pkt. 3b „Informacja o oknach”. Zamawiający informuje, że nie posiada inf. na temat metrażu witryn na poszczególnych obiektach, jak również informacji na temat powierzchni okien, które znajdują się w obiekcie Zamawiającego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 i wymagają użycia specjalistycznych metod. W związku z tym Zamawiający proponował dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

 

PYTANIE 2:

„Jaka jest liczba osób pracujących na poszczególnych obiektach?”

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2

Zamawiający  informuje, że podał liczbę osób pracujących w poszczególnych obiektach  w zał. nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”  w pkt.  3d „Informacja o zatrudnieniu i ilości osób przebywających w budynkach”.

 

PYTANIE 3:

„Jaka jest ilość koszy na śmieci?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3

Zamawiający informuje, że łączna ilość koszy na śmieci w obiektach Zamawiającego na dzień dzisiejszy wynosi 230 sztuk.

 

 

PYTANIE 4:

„ Proszę o podanie ilości toalet na każdym obiekcie”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2- 20 toalet

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Chopina 52- 3 toalety

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej 38- 4 toalety

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, przy ul. Plac Kościelny 1- 6 toalet

Prokuratura Rejonowa w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6- 9 toalet

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, przy ul. Wojska Polskiego 13A- 6 toalet

 

 

PYTANIE 5:

„Czy na którymkolwiek z obiektów wymagana jest polimeryzacja?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5

Zamawiający nie wymaga usługi polimeryzacji w żadnym z budynków.

 

 

Część III odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2014 r.

 

 

PYTANIE 1:  

„Prosimy o podanie ilości m2 okien, które wymagają mycia metodą alpinistyczną, ponieważ jest to mycie bardzo kosztowne i potrzebna jest taka informacja aby skalkulować koszty.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1

Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji. W związku z tym Zamawiający proponował dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

 

PYTANIE 2:  

„Prosimy o podanie informacji czy ilość m2 okien podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na poszczególnych lokalizacjach jest podana jednostronnie czy dwustronnie?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2

Zamawiający wyjaśnia, że informacja o powierzchni okien w m2 zawarta w zał. nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” jest podana jednostronnie.

 

PYTANIE 3:  

„Prosimy o podanie ilości m2 wykładziny dywanowej na poszczególnych lokalizacjach, która podlega praniu 2x w roku?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji na temat metrażu poszczególnych rodzajów posadzek (w tym wykładziny). W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

 

PYTANIE 4:  

„Prosimy o podanie ilości m2 posadzki kamiennej na poszczególnych lokalizacjach, które wymagają maszynowego mycia 2x w roku.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji na temat metrażu poszczególnych rodzajów posadzek. W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak