PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2015.09.10 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  10.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 10.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„Czy aby na pewno kamera wewnętrzna ma być wandaloodporna oraz wyposażona w grzałkę?”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1

 

Zamawiający informuje, iż kamera wewnętrzna powinna być wandaloodporna, ale nie musi być wyposażona w grzałkę.

 

 

Powyższą odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu:     10.09.2015 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

 

 

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y      

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak