PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

                                                                                               Gorzów Wlkp., 13.10.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 13.10.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

W dniu 13.10.2016 r. o godzinie 08:30 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 496.331,05 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 13. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

 

1. Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

cena: 848.839,88 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 6

 

2. Hetman Sp. z o.o. w organizacji

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

cena: 537.600,00 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 5

 

3. MEGA-COR

ul. Kusocińskiego 10/24

59-920 Bogatynia

cena: 348.877,20 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 5

 

4. Konsorcjum firm:

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. (Lider)

Klinet Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

01-264 Warszawa

cena: 484.532,16 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 9

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 8

 

5. Konsorcjum firm:

Clar System S.A. (Lider)

Clar Serwis Sp. z o.o.

Solcom Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

cena: 626.623,62 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 6

 

6. Impuls Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 17B

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 754.236,00 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 12

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 12

 

7. Impel Cleaning Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

cena: 704.538,52 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 6

 

8. F.H.U. TĘCZA-BIS Agnieszka Pajer-Bankiel

ul. Macieja Jargonia 14

40-748 Katowice

cena: 469.938,00 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 5

 

9. Konsorcjum firm:

ORION NEXT SP. Z O.O. (Lider)

ORION SP. Z O.O.

ul. Rogowska 127

54-440 Wrocław

cena: 865.443,60 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 7

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 7

 

10. MULTISERVICE SP. Z O.O.

ul. Artyleryjska 3H

10-165 Olsztyn

cena: 1.146.904,08 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 15

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 15

 

11. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o.

ul. Boranta 6

61-608 Poznań

cena: 1.177.167,60 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 9

 

12. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 1.031.194,08 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 9

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 9

 

13. Poziom Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 39

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 781.808,72 zł brutto

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 9

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 9

 

 

 

 

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Urszula Kisiel- Członek Komisji Przetargowej;

-Mateusz Piechaczek- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawiciele firm: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”, Poziom Sp. z o.o., Orion, F.H.U. TĘCZA-BIS, Impel Cleaning Sp. z o.o.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 13.10.2016 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   13.10.2016 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

 

                        p. o. Zastępcy

   Prokuratora Okręgowego

                   Andrzej Wieczorek

 (podpis Kierownika Jednostki

  lub osoby upoważnionej)