PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

 Gorzów Wlkp., 02.11.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 02.11.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont budynku Prokuratury Okręgowej
i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro”.

W dniu 31.11.2016 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I
 i II piętro”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 426.660,08 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 7. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

 

1. Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

cena: 392.679,76 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 95 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.

 

2. Zakład Ogólnobudowlany TADBUD Józef Żybura

Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8

64-415 Kłodawa

cena: 459.170,18 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy.

 

3. F.H.U. SABPOL II Sebastian Lityński

ul. Okrężna 25A

74-100 Wirów

cena: 799.526,89 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.

 

4. DXP- BUDOWNICTWO ŚWIĄTEK, WIŚNIOWSKI SP. JAWNA

ul. Podmiejska 20

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 475.694,35 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy.

 

5. PPUH „BUDMAR” MARCIN BARNA

ul. Gwiaździsta 3/82

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 478.609,16 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.

 

6. Zakład Instalacyjno-Budowlany Kanbud Wiesław Kaniewski

ul. Walczaka 23A

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 392.112,93 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.

 

7. PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

cena: 371.498,72 zł brutto,

termin realizacji zamówienia: 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.

 

 

 

 

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Urszula Kisiel- Członek Komisji Przetargowej;

-Mateusz Piechaczek- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawiciele firm: DXP- BUDOWNICTWO ŚWIĄTEK, WIŚNIOWSKI SP. JAWNA, PPUH „BUDMAR” MARCIN BARNA, Zakład Instalacyjno-Budowlany Kanbud Wiesław Kaniewski, PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 02.11.2016 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   02.11.2016 r.

                  (data i podpis)                                                                            

           ZATWIERDZAM

    p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

         Andrzej Wieczorek

(podpis Kierownika Jednostki

lub osoby upoważnionej)