PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-10-10 Ogłoszenie nr 500040939-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer 595721-N-2017

Ogłoszenie nr 500040939-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

Gorzów Wielkopolski:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595721-N-2017 Data: 02/10/1017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 000569496, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl, faks +48957392005.

Adres strony internetowej (url): www.prokuratura-gorzow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy ZMIANA_OGLOSZENIA_500040939N2017.pdf