PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Wybór oferty

                                                                                             Gorzów Wlkp.,     21  lipca  2011 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

 
 

         

 VII G 213 / 24 / 2011

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i  konserwacja systemów  

                    zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej 

                   w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ;

                II. Dozór, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia

                     technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp.

                     przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu

                     gorzowskiego.

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 92 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych , zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, w kryterium oceny oferty otrzymała maksymalną ilość punktów.

Wykaz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy,

Adres wykonawcy

 

Ilość przyznanych punktów w kryterium: Cena

 

 

    1.

 

KONSALNET SKORPION Sp. z o.o.

                     ul. Przasnyska 6a

                     01-756 Warszawa

 

 

49,91

 

 

2.

 

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

 ul. Paderewskiego 30/4;

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

100

 

 

3.

           POZIOM POLSKA Sp. z o.o.

                      ul. Husarska 20

                  66-400 Gorzów Wlkp.

 

89,01

 

 

4.

SEKRET Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 17a

 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

79,78

 

 

5.

                 PPPHU

„PUH” Irena Woźna

ul. Podmiejska 17b

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

91,03

 

                                                                                       

                                                                                 Z-ca Prokuratora  Okręgowego

                                                                   Roman Witkowski Wybor_oferty.pdf      Wybor_oferty