PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                        

 

      I K 1110/6/13

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

1

Przeworski

Marek

2.

Łagoda

Gerard

3.

Skubiato

Justyna

4.

Kaczeczka

Zdzisław

5.

Piotrowski

Mirosław

6.

Mańczyński

Sławomir

7.

Wiśniewska

Alicja

8.

Wnęt

Małgorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

o terminie i miejscy przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu

 

  • II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności i znajomości przepisów z zakresu obronności - odbędzie się 18 czerwca 2013 roku o godzinie 1000 w sali komputerowej Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

 

  • III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna, ocena umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy - odbędzie się 19 czerwca 2013 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

 

 

                                                                                Sekretarz Komisji:

 

 
   

  2013_05_dso_informacjapoIetapie.doc