PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2013-07-23 Konkurs na st. inspektora w WBA kolejne etapy

I K 1110/8/13

 

I N F O R M AC J A

 

o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu

 

 

 1.  

Informuje się, że na dzień  09   września  2013r. w sali komputerowej  Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 (sala nr 31) wyznaczono drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko docelowe inspektora w Wydziale VII Budżetowo - Administracyjnym.

Jego przedmiotem będzie praktyczny sprawdzian umiejętności – w formie pisemnej i przy użyciu sprzętu komputerowego -  mający na celu sprawdzenie praktycznej  znajomości zagadnień objętych zakresem zadań powierzonych na wskazanym stanowisku, w tym umiejętności prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych, opracowywania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywania zamówień, zleceń i drobnych umów, prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych, itp. oraz znajomości metod i techniki pracy biurowej.

            Do udziału w drugim etapie konkursu proszeni są:

 


na godzinę 10.00.

 

 1. Sandra Jakś
 2. Joanna Kondracka
 3. Justyna Tumanowicz
 4. Paulina Lewandowska
 5. Wioleta Biernat
 6. Karolina Bieńko
 7. Anna Chrąchol
 8. Diana Pasternak
 9. Agnieszka Stasiak

 

 

 

na godzinę 11.30.

 

 1. Marta Kowalewska
 2. Paulina Kubczyk
 3. Bartłomiej Okupski
 4. Kamila Sławęcka
 5. Karolina Skrzypek
 6. Monika Bartczak

 

oraz po uzupełnieniu braków zgłoszeń:

 

 1. Agnieszka Piekunko
 2. Klaudia Makasów
 3. Edyta Gaca

 

 

 

 

 1.  

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna, ocena umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy - odbędzie się  17  września 2013 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Do udziału w nim zaproszonych zostanie 5 -ciu  kandydatów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w II etapie konkursu.

 

                 

 

 

                                                                                      Sekretarz komisji konkursowej: 20130723_OGCOSZ_po_I_etapie.doc