PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2013-10-16 Do zapoznania się dla kandydatów na staż urzędniczy

Zarządzenie Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – do zapoznania dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Prok_Gen_ZARZADZENIE_NR_51.doc