PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

Gorzów Wielkopolski., dnia 16 października  2014 roku

      I K 1110/17/14

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

 

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci, którzy w etapie II otrzymali ocenę powyżej 8 punktów, na 10 możliwych do uzyskania, tj.: 

                                    

  1. Magdalena Furdyna – 9,75 pkt        
  2. Justyna Nykiel – 9,125 pkt   
  3. Agnieszka Łukasiewicz – 8,75 pkt     
  4. Żaneta Blicharz – 8,5 pkt                 
  5. Katarzyna Szymczak – 8,25 pkt                              

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień 27 października 2014 r.  Konkurs odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1.

W rozmowie kwalifikacyjnej komisja oceniała będzie wiedzę ogólną kandydatów oraz umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku. Kandydaci winni wykazać się znajomością przepisów zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych:

1)      Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2011.270.1599, t. j. z późn. zm.),

2)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014.144, t. j.),

3)       Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2011.109.639, t. j. z późn. zm.)

- akty dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

4)       Zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.                                                     

                                                                                                    Sekretarz Komisji:

 

                                                                                        Jolanta Redmerska – Jagiełłowicz

                                                                                           inspektor do spraw biurowości

                                                                                                 Prokuratury Okręgowej

                                                                                                     w Gorzowie Wlkp.