PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2015.01.30 - INFORMACJA o wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2015 roku

Konkurs Nr: I K 1110/ 26 /14

 

INFORMACJA

o wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej

w Gorzowie Wlkp.

 

 

Na podstawie §13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.Nr 210, poz.1257), po przeprowadzonym w dniu 27 stycznia 2015 roku konkursie, informuję, że:

 

1.      W konkursie udział wzięła:

·        Agnieszka Mycka zamieszkała w Gorzowie Wlkp.

2.      W ramach konkursu kandydatka uzyskała:

·        z części testowej 32 punkty,

·        z części zawierającej kazusy 10 punktów.

3.      Kandydatka Agnieszka Mycka uzyskała wymaganą do zatrudnienia na stanowisku asystenta liczbę punktów.

4.      Lista rezerwowa nie została sporządzona.

 

 

 

   PROKURATOR OKRĘGOWY

          Wojciech Szcześniak