PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2015 r.

 

 

 

I K 1110/31/14

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

                              

1.     Irmina Dranczarek

2.     Katarzyna Szymczak

3.     Joanna Szymańska                       

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień
5 marca 2015 r. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich o godz. 10.00.

W rozmowie kwalifikacyjnej Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

1)     Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2011.270.1599, t. j. ze. zm.),

2)     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014.1218 ze zm. Dz. U. 2014.1962),

3)      Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2011.109.639, t. j. ze zm.)

- akty dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

4)      Zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

                                                                                                     Sekretarz Komisji:

                                                                                        Jolanta Redmerska – Jagiełłowicz

                                                                                           inspektor do spraw biurowości

                                                                                                 Prokuratury Okręgowej

                                                                                              w Gorzowie Wielkopolskim