PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

                                                                                        Gorzów Wielkopolski, dnia  18 maja 2015 r.

   I K 1110/9/15

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu

na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym
w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

        Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale I Organizacyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 1. Rafał Hornicki
 2. Anna Nowak
 3. Kinga Budny
 4. Monika Bartczak
 5. Monika Adamczyk
 6. Iwona Tuszakowska
 7. Teresa Orłowska
 8. Dorota Gnitecka
 9. Anna Kleśta
 10. Jadwiga Mazurczak
 11. Natalia Kogut

Drugi etap konkursu  odbędzie się w sali nr 31 Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Moniuszki 2, w dniu 27  maja 2015 r. według niżej podanego porządku: 

o godzinie 09 00 do sprawdzianu praktycznych umiejętności przystąpią:

1.      Rafał Hornicki

2.      Anna Nowak

3.      Kinga Budny

4.      Monika Bartczak

5.      Monika Adamczyk

6.      Iwona Tuszakowska

 

o godzinie 1130 do sprawdzianu praktycznych umiejętności przystąpią:

 

1.      Teresa Orłowska

2.      Dorota Gnitecka

3.      Anna Kleśta

4.      Jadwiga Mazurczak

5.      Natalia Kogut

 

 

 

Drugi etap konkursu będzie praktycznym sprawdzianem między innymi:

 

·         wiedzy z zakresu płac, zasiłków, korespondencji kont dotyczących płac,

·         znajomości obsługi sprzętu komputerowego, w tym posługiwania się aplikacją MS Office,

·         umiejętności redagowania pism,

·         szybkości i poprawności pisania pod dyktando.

 

 

                                                                                  Sekretarz Komisji:

 

                                                                      Jolanta Redmerska - Jagiełłowicz

                                                                               Inspektor ds. biurowości

                                                                               Prokuratury Okręgowej

                                                                            w Gorzowie Wielkopolskim