PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 28 maja 2015r.

I K 1110/20/15

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko kasjera

w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Suma uzyskanych punktów

1.

Anna Teresa Zielińska-Prętka

10 pkt

2.

Urszula Cwenarkiewicz

7,5 pkt

3.

Magdalena Nowakowska

6,75 pkt

 

 

 

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień


09 czerwca 2015 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w sali nr 7, godz. 10.00.

 

W rozmowie kwalifikacyjnej Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

1)      Ustawa o prokuraturze – Rozdział 2 (Dz.U.2011.270.1599 j.t. z późn. zm.)

2)      Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 j.t. z późn. zm.)

3)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2013.289 j.t.),

udostępnionymi na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Sekretarz Komisji:

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Prokuratury Okręgowej

Joanna Szymańska Rozporz_zdzenie_Ministra_Finansasw_z_dnia_05_lipca_2010.pdf      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r.

 Ustawa_o_pracownikach_sadow_i_prokuratury.pdf      Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury

 Ustawa_o_prokuraturze.pdf      Ustawa o prokuraturze