PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

                                                                                        Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2015 r.

I K 1110/9/15

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO III ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE I ORGANIZACYJNYM
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostali kandydaci:

 

1.      Rafał Hornicki

2.      Natalia Kogut

3.      Anna Nowak

4.      Kinga Budny

5.      Dorota Gnitecka

 

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień
16 czerwca 2015 r.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim o godz. 10.00.

W III etapie konkursu Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

Kandydaci powinni zapoznać się z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

1)      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

2)      Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2011.270.1599, t. j. ze. zm.).

3)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014.1218 ze. zm. Dz. U. 2014.1962).

4)       Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2011.109.639, t. j. ze zm.) .

5)      Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

6)      Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.121).

- akty dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

7)       Zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

 

 

                                                                                                     Sekretarz Komisji:

                                                                                        Jolanta Redmerska – Jagiełłowicz

                                                                                           inspektor do spraw biurowości

                                                                                                 Prokuratury Okręgowej

                                                                                              w Gorzowie Wielkopolskim