PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wolnych etatach asesorskich w okręgu prokuratury gorzowskiej

Gorzów Wlkp.  25 stycznia 2016 r.

PO I K 1111 2.2016

 

Informacja

o wolnych etatach asesorskich

w okręgu prokuratury gorzowskiej

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje dwoma wolnymi etatami asesorskimi w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku asesora proszone są o złożenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

niżej wymienionych dokumentów:

-        wniosek o mianowanie asesorem Prokuratury Rejonowej w … (podać właściwą jednostkę) adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,

-        ankieta personalna,

-        życiorys,

-        kserokopia dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

-        informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

-        zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego,

-        zaświadczenie uprawnionego psychologa stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego.

 

Termin składania zgłoszeń:  15 marca 2016r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 739-20-31.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak