PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia  25 lipca  2016 r.

       PO III K 1110.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko analityka kryminalnego zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

  1. Angelika Gawrońska
  2. Anna Nowak

 

oraz pod warunkiem uzupełnienia braków w zgłoszeniach przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby:

 

  1. Jerzy Mieczysław Jabłoński
  2. Mieczysław Krysztoforski

 

Drugi etap konkursu  odbędzie się w sali nr 31 Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Moniuszki 2, w dniu 10 sierpnia 2016 r., o godzinie 10.00.

 

Drugi etap konkursu będzie sprawdzianem praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego, w tym posługiwania się aplikacją MS Excel.

 

 

                                                                                  Sekretarz Komisji:

 

                                                                      Jolanta Redmerska - Jagiełłowicz

                                                                               inspektor ds. biurowości

                                                                               Prokuratury Okręgowej

                                                                            w Gorzowie Wielkopolskim