PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

PO III K 1110.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko

analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Wydziale III Organizacyjno-Sądowym w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Suma uzyskanych punktów

1.

Anna Nowak

10 pkt

2.

Mieczysław Krysztoforski

5 pkt

 

 

 

 

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień


25 sierpnia 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w sali nr 7, godz. 10.00.

 

W rozmowie kwalifikacyjnej Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

 

 

                                                                                  Sekretarz Komisji:

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Prokuratury Okręgowej

Joanna Szymańska