PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko - k i e r o w c y

Gorzów Wielkopolski,  18 sierpnia 2016r.

III K 1110.16.2016

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór

na wolne stanowisko - k i e r o w c y

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1,0.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

•          pełna zdolność do czynności prawnych,

•          nieposzlakowana opinia,

•          niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•          przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•          posiadanie prawa jazdy kategorii „B” - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych i umiejętność jazdy z przyczepą,

•          ogólna znajomość budowy samochodu osobowego i umiejętność kontrolowania jego stanu technicznego,

•          wykształcenie minimum zasadnicze,

•          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

•          obowiązkowość, dyspozycyjność, komunikatywność, uprzejmość .

Wymagane dokumenty:

•          podanie o pracę,

•          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (druk do pobrania),

•          kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów,

•          kopia świadectwa ukończenia szkoły,

•          kopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;

•          oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności, a także   oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania)

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów w terminie do dnia 31sierpnia 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2.

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31. kwesionariusz_20160819.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_20160819.docx      Oświadczenia do rekrutacji