PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

KOMUNIKAT

Gorzów Wielkopolski,  24 października 2016r.

PO III K 1110.19.2016

 

KOMUNIKAT

 

            Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie poszukuje osoby z wykształceniem min. średnim, bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, chętnej do odbycia 3-miesięcznego stażu w prokuraturze ze skierowania PUP.

            Staż adresowany jest do osób bezrobotnych, które spełniają jeden z poniższych warunków:

-        długotrwale bezrobotnych,

-        posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

-        korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

-        osób powyżej 50 roku życia,

-        osób niepełnosprawnych.

 

            Więcej informacji znajduje się w niżej zamieszczonym ogłoszeniu PUP (pdf). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

·        w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie      – 95 755-23-36 w. 12

·        w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie              – 95 756-03-02 ogloszenie_PUP.pdf      Ogłoszenie PUP