PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., 28 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

1.      Małgorzata Ziętek

2.      Magdalena Borek

3.      Estera Lutkowska

4.      Katarzyna Mieczkowska

5.      Kinga Budny

6.      Anna Strugarek

7.      Aneta Tyśkiewicz

8.      Joanna Fabiańska

9.      Dorota Ziemianin

10.  Iwona Typańska-Rosiak.

 

Warunkowo do II etapu konkursu zakwalifikowano:

 

11.  Agatę Bratkowską-Pluta – pod warunkiem dostarczenia do 30 sierpnia 2017 r. kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się 05 września 2017 r. w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, przy ul Gorzowskiej 38.

o godz. 9.00 grupa I:

1.      Małgorzata Ziętek

2.      Magdalena Borek

3.      Estera Lutkowska

4.      Katarzyna Mieczkowska

5.      Kinga Budny

6.      Aneta Tyśkiewicz

 

godz. 10.00 grupa II:

1.      Anna Strugarek

2.      Joanna Fabiańska

3.      Dorota Ziemianin

4.      Iwona Typańska-Rosiak

5.      Agata Bratkowska-Pluta.

 

 

Drugi etap konkursu będzie sprawdzianem:

·         praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego, w tym posługiwania się aplikacją MS Office,

·         umiejętności redagowania pism,

·         szybkości i poprawności maszynopisania pod dyktando.

 

                                                                                    Sekretarz Komisji

 
  KIEROWNIK SEKRETARIATU
Prokuratury Okręgowej

Joanna Szymańska

 

 

/JS