PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia       września 2017 r.

 

PO IV WOS 1111.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

L.p.

Nazwisko i imię

1.       

Borek Magdalena

2.       

Lutkowska Estera

3.       

Tyśkiewicz Aneta

4.       

Ziętek Małgorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień

13 września 2017 r., godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej

w Strzelcach Krajeńskich.

 

W rozmowie kwalifikacyjnej Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

1)      Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177 z późn. zm.),

2)      Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2017.246 t. j. ),

3)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017.1206 t. j.),

4)      Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS.2016.83 z późn. zm.).

 

Wymienione akty prawne dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

                                                                                  Sekretarz Komisji:

KIEROWNIK SEKRETARIATU
Prokuratury Okręgowej


Joanna Szymańska akty_prawne_20170905.zip      Akty prawne