PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., 30 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

1.      Anna Najder,

2.      Anna Gierada.

 

 

Drugi etap konkursu odbędzie się 8 grudnia 2017 r., o godz. 11.00., w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

Drugi etap konkursu będzie sprawdzianem:

·         praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego, w tym posługiwania się aplikacją MS Office,

·         umiejętności redagowania pism,

·         szybkości i poprawności maszynopisania pod dyktando.

 

                                                                                    Sekretarz Komisji

Inspektor ds. biurowości

 

Jolanta Redmerska-Jagiełłowicz

 

/JRJ