PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2017 r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowani zostali niżej wymienieni kandydaci:

                                    

  1. Anna Najder
  2. Anna Gierada

 

Komisja  wyznaczyła  termin  III  etapu  konkursu  –  rozmowę  kwalifikacyjną  -  na  dzień 19 grudnia 2017 r.

Konkurs odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

W rozmowie kwalifikacyjnej Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym  stanowisku.

Kandydaci winni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177 z późn.zm.),

2. Ustawa  z dnia 18  grudnia 1998 r. o  pracownikach sądów i prokuratur  (Dz. U. 2017.246 t. j. ),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017.1206 t. j.),

4. Zarządzenie   Ministra   Sprawiedliwości  z  dnia  3  marca  2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS.2016.83 z późn. zm.).

            Wymienione akty prawne dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wielkopolskim.

 

                                                                                                         Sekretarz Komisji:

                                                                                        Jolanta Redmerska – Jagiełłowicz

                                                                                           inspektor do spraw biurowości

                                                                                                 Prokuratury Okręgowej

                                                                                               w Gorzowie Wielkopolskim akty_prawne_20171211.zip      Akty prawne